Financiën en beleid

Voor Stichting Ruimzicht zijn persoonlijke giften erg belangrijk. Niet alleen omdat we met uw bijdrage onze doelstellingen kunnen verwezenlijken, maar vooral omdat uit die bijdrage blijkt dat u het werk van Stichting Ruimzicht een warm hart toedraagt.

NL83 INGB 0000 009002 Of doneer direct via de doneerbutton

Dank voor uw steun!

De huurprijs van de kamers in de convivia is zodanig dat Ruimzicht uit die inkomsten de studentenhuizen in stand kan houden. Maar er aan overhouden doen we niet. De convivia zijn namelijk stuk voor stuk monumentale panden die het nodige (groot)onderhoud vergen.

De personeelskosten van het bureau en de overige kantoorkosten worden uit de opbrengsten van het vermogen betaald.

Fonds Aktie Late Roepingen. Elk jaar doen theologiestudenten, die al een andere studie hebben afgerond en alsnog predikant willen worden, een beroep op ondersteuning. Tegenwoordig zijn dat veelal deeltijdstudenten die naast hun gewone werk studeren. Dat is een lange weg. In totaal 6 jaar in voltijd, dus zo’n 12 jaar in deeltijd. De theologiestudie voor predikanten bestaat uit een bachelorfase van 3 jaar en een masterfase van 3 jaar. Die laatste fase wordt ook wel de predikantsmaster genoemd. Aktie Late Roepingen ondersteunt studenten die ingeschreven staan voor de predikantsmaster en een positief advies van de ‘geschiktheidscommissie’ kunnen overleggen. Er zijn dus allerlei waarborgen ingebouwd dat een toelage later zijn vruchten zal afwerpen. In de toekomst zal er zeer waarschijnlijk een groter beroep op de Aktie Late Roepingen worden gedaan, nu in het regeerakkoord vastgelegd is dat het collegegeld voor tweede studies aanmerkelijk verhoogd gaat worden.

Het nieuw beleid dat Ruimzicht heeft ontwikkeld vraagt extra geld. Het betreft het coachtraject voor predikanten. Coaching helpt predikanten goed te functioneren, zodat ze plezier blijven houden in hun werk. Want wat voor zin heeft Aktie Late Roepingen als tegelijk dienstdoende predikanten overbelast raken en niet meer in staat zijn hun werk met vreugde en voldoening te doen? In het voorjaar van 2018 is Ruimzicht gestart met Proeverijen Begeleide Intervisie. De proeverij geeft predikanten en kerkelijk werkers de gelegenheid de waarde van intervisie te ontdekken. Uit de evaluatie zal blijken of dit aanbod in een behoefte voorziet nu de werkbegeleiding vanuit de landelijke kerk is weggevallen.

Stichting Ruimzicht is een ANBI erkende organisatie:
Zie hier voor alle benodigde informatie

Periodieke schenking
Door middel van een overeenkomst ‘periodieke schenking’ kunt u het werk van Ruimzicht structureel steunen. Gelieve daartoe dit formulier te gebruiken:Periodieke Schenking

 

 

Op de kaart