Vooruitblik 2024

Het jaar 2024 wordt voor m.n. bestuur en staf van Ruimzicht ook een jaar vol veranderingen.

Na 15 jaar van samen optrekken tussen de Bond van Nederlandse Predikanten en Stichting Ruimzicht in hetzelfde pand scheiden in 2024 onze wegen. Door de a.s. verhuizing van de BNP zal ook Ruimzicht ander onderdak moeten vinden. We zijn de BNP dankbaar voor al die jaren van samenzijn onder één dak, het zal wennen worden straks zonder de vertrouwde collegialiteit en zeker ook gezelligheid. Er worden door Ruimzicht de nodige stappen gezet om weer passende kantoorruimte te vinden en we staan er goedsmoeds in. Uiteraard wordt u en worden jullie op de hoogte gehouden.

 

Een ander dominerend punt op onze agenda’s is de verhuizing van de PThU van Groningen naar het Janskerkhof in Utrecht. En wat betekent dat voor Ruimzicht, omdat wij een aantal van de internationale studenten van de PThU onderdak bieden in het internationale convivium Casa Mundo in Groningen. Het zal gevolgen hebben voor Casa Mundo en hoe kan Ruimzicht de rol van gastheer voor de internationals mogelijk vorm gaan geven in Utrecht. In samenspraak met de PThU en andere partners proberen we een voor ieder goede, passende oplossing te vinden.

 

‘Onderdak’ is dus in deze adventstijd van ‘zoeken naar een herberg’ dus ook voor Ruimzicht een pregnant thema. Maar ook nu met alle vertrouwen!