Over ons

Ruimzicht is als organisatie uniek in zijn soort. Mensen kennen elkaar en delen een gezamenlijke achtergrond. Het samenwonen in internaatsverband of een convivium heeft vaak vriendschappen voor het leven opgeleverd.

De persoonlijke vorming, het samenleven met elkaar, de  ontmoetingsdagen werken als bindmiddel tussen mensen en vormen de grondslag voor  een levenslange verbondenheid. Sommige studenten zien elkaar na 50  jaar nog jaarlijks op een vast moment! Uit sommige vriendschappen zijn  huwelijken ontstaan en kinderen geboren die op hun beurt ook weer de convivia  bewonen.

Ruimzicht biedt met de convivia studenten een uniek concept voor leren  samenleven en het ontwikkelen van eigen spiritualiteit in duurzame en  betaalbare behuizing op bijzondere locaties.

Voor predikanten met een late roeping betekent Ruimzicht  een herinnering aan een bron van ondersteuning op weg naar de vervulling van  het predikantschap. Ook bij hen ligt veel commitment naar Ruimzicht. Het fonds  Aktie Late Roepingen geeft mensen perspectief op het voltooien van hun  opleiding tot predikant.

Ruimzicht kan zich verheugen in een achterban met een grote betrokkenheid op de organisatie die zich ervoor willen inzetten om ook  toekomstige generaties hiervan te laten profiteren.

Op de kaart