Verbintenis Lennart Heuvelman tot Ruimzicht-predikant

Zondag 11 september werd ds. Lennart Heuvelman in een feestelijke viering in de Utrechtse Domkerk verbonden aan Stichting Ruimzicht. De verbintenis werd geleid door ds. Ynte de Groot, voorzitter van het bestuur. De verbintenisdienst werd bijgewoond door veel bewoners, relaties van Stichting Ruimzicht, familie en vrienden van ds. Lennart Heuvelman. In de overdenking stond hij stil bij het verhaal van de Emmaüsgangers, met als thema ‘tijdens de maaltijd gebeurt het’. Convivium betekent immers tafelgemeenschap. Dat we een gastvrij hart hebben naar en voor elkaar, ons openstellen voor het verhaal van de ander ook bij intervisie en coaching, wenste hij Ruimzicht toe. Na de verbintenisdienst was er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Daar werd dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Het was een feestelijk en opgetogen samenzijn in een gastvrije Domkerk!

Opening convivium ‘De Pastorie’ in Amsterdam

Opening convivium ‘De Pastorie’ in Amsterdam

Het geboortekaartje ‘Woohoo! Een nieuw convivium op komst!’ ligt nog vers in het geheugen. Intussen hebben acht bewoners hun intrek genomen in het nieuwe convivium ‘De Pastorie’ aan de Olympiakade in Amsterdam. Het is een uniek samenwerkingsproject van Ruimzicht en de Protestantse Kerk Amsterdam. Zaterdag 3 september was de feestelijke opening van De Pastorie, met een viering in de naastgelegen Willem de Zwijgerkerk, de uitstekend verzorgde stichtingsmaaltijd en de inauguratie van de acht nieuwe bewoners. Een opening zoals we bij Ruimzicht gewend zijn, met inspirerende woorden, vrolijkheid en uiteraard een cabaret verzorgd door de nieuwe bewoners. Onder leiding van interim-conviviumpastor legden we met jenga-blokken een fundament van hartelijke, stichtelijke wensen een symbolisch fundament. Wat is de oude pastorie van de Willem de Zwijgerkerk prachtig verbouwd tot een gloed nieuw huis. Wat nog aan het geschiedenis van het pand herinnert, is de oude plafonnière die oud-conviviumpastor Florida de Kok aan de nieuwe bewoners van De Pastorie schonk. En we hopen en wensen dat het convivium en haar bewoners een lichtpunt in de buurt mag zijn, een welkom en gastvrij huis en thuis.

Bestuursberaadsdag 2022

 

Op dinsdag 6 september was de jaarlijkse bestuursberaadsdag. Op deze zonnige dag waren we te gast bij in het prachtige pand aan de Mariahoek 17, de oude aalmoezenierskamer van de Oud-Katholieke Kerk, een verrassende parel in de Utrechtse binnenstad achter het conservatorium. Na de actuele bestuurszaken en lunch, was de bestuursberaadsdag vooral gevuld met het bespreken van het onderzoeksrapport van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen ‘We delen gewoon ons leven’. Ds. Rosaliene Israël was bij het bestuur te gast om het rapport toe te lichten. We bespraken o.a. wat dit rapport voor ons als Ruimzicht kan betekenen, ook met het oog op de toekomst. De bestuursberaadsdag werd afgesloten met een Italiaans diner aan het Oudkerkhof.

 

Woorden die spreken

Na mijn verbintenisdienst in de Utrechtse Domkerk op 11 september jl. werd mij meer dan eens gevraagd naar de woorden en oorsprong van de zegen die ik aan het einde van de viering meegaf. Het zijn de woorden van ‘de zegen op het Jacobspad’, de route die uiteindelijk leidt naar Santiago de Compostella.

Aan het begin van mijn predikantenloopbaan, was ik predikant in het Zeeuwse Aagtekerke, in combinatie met het ouderenpastoraat van de Vlissingse Sint Jacobskerk. In die periode kwam in een liturgisch tijdschrift ‘de zegen op het Jacobspad’ langs, die me sindsdien dierbaar is. Ik geef deze zegen jullie en u nogmaals graag mee.

Ds. Lennart Heuvelman

 

Gezegend is je weg,

dag aan dag, stap voor stap.

Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt.

Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken.

Gezegend zijn de mensen

die je stenen in de weg leggen.

Gezegend is wat je bezighoudt en wat je rust geeft.

Gezegend is je weg,

dag aan dag, stap voor stap.

Ga jouw weg in vrede,

God gaat met jou.

(Zegen op het Jacobspad, De Eerste Dag herfst 2008)

Lennart Heuvelman nieuwe Ruimzichtpredikant

 

 

 

Met vreugde laat het bestuur van de Stichting Ruimzicht weten, dat per 1 september a.s. ds Lennart Heuvelman in dienst zal komen als nieuwe Ruimzichtpredikant. Hij volgt ds Florida de Kok op, die Ruimzicht begin dit jaar verliet.

ds Lennart Heuvelman is geen onbekende voor Ruimzicht. Hij woonde ooit in een convivium, was student-bestuurslid, gewoon bestuurslid en voorzitter van de raad van toezicht. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.

De kerkelijke verbintenis aan het werk van Ruimzicht zal plaatsvinden in een kerkdienst op zondag 11 september om 15.00 uur in de Domkerk in Utrecht.

namens het bestuur, ds Ynte de Groot

 

‘Voor alles is een tijd…’

Ik mag me graag laven aan de wijsheid van Prediker. Ook aan de relativering die ervan uitgaat. 

Ik had nooit kunnen denken, toen ik in 1990 als student in Akapella kwam wonen, dat ik in 2022 Ruimzichtpredikant zou worden. 

Misschien maar goed ook, want je laten meevoeren op de stroom van het leven is misschien wel het meest wijze. Al moet je natuurlijk ook gewoon zelf de nodige stappen zetten.

Na het afronden van mijn studie theologie in Utrecht, werd ik predikant respectievelijk op Walcheren, in het Westland en de laatste 14 jaar in de Grote Kerk van Naarden. Daar bevestigde ik destijds collega Florida de Kok als conviviumpastor en namen we in kleine kring onlangs ook afscheid van Florida als conviviumpastor.

Ik ben zowel verheugd als dankbaar dat ik haar opvolger mag zijn. Ik zie ernaar uit ‘het werk dat immer doorgaat’ voor Ruimzicht ter hand te nemen. Voor zowel de conviviumbewoners, als de collega-predikanten t.a.v. coaching en intervisie, als de Protestantse Kerk in het algemeen en het gezicht van Ruimzicht daarin te mogen zijn. 

Voor de volledigheid: ik ben 51 jaar, mijn levenspartner is Fleur Lempers en samen hebben we 5 kinderen (tussen 17 en 21 jaar). We wonen met zijn allen net buiten Naarden-Vesting, een plek waarmee we ons nauw verbonden voelen.

Ik hoop zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen van Ruimzicht kennis te maken, allereerst met de bewoners van de convivia.

Maar alles op zijn tijd.

Met genoegen zie ik uit naar de samenwerking met staf, bestuur en raad van toezicht. En ik verheug me op de bevestigingsdienst op 11 september.

Met een hartelijke groet, Lennart Heuvelman

 

Naar het volledige nieuwsoverzicht