Predikanten

Stichting Ruimzicht is op meerdere manieren betrokken bij predikanten en predikanten in opleiding.

Bijbel en bekerFonds Aktie Late Roepingen

Fonds Aktie Late roepingen beoogt ondersteuning en begeleiding, vooral financieel, van personen die op latere leeftijd theologie studeren met de uitdrukkelijke bedoeling predikant te worden in de Protestantse Kerk in Nederland. Alleen studenten die aan de Protestantse Theologische Universiteit de masteropleiding Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger volgen, niet (meer) in aanmerking komen voor studiefinanciering (dus ook geen recht meer hebben op een OV-studentenkaart) en beschikken over een (positieve) beoordeling van de geschiktheidscommissie kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning.

→ Voor verdere informatie bezoekt u de pagina Fonds Aktie Late Roepingen.

 

Coaching

Coaching

Met de mogelijkheid tot coaching ondersteunt Stichting Ruimzicht predikanten bij hun ambtsuitoefening. Het accent ligt op het inspirerend leiding geven, zowel aan zichzelf als aan de gemeente. Zicht krijgen op persoonlijke drijfveren en bronnen kan predikanten helpen hun professioneel handelen te vergroten en hun persoonlijk leiderschap te versterken. Doel van deze vorm van coaching is dat predikanten bevlogen en geïnspireerd blijven zodat zij met vreugde kunnen werken.

→ Voor verdere informatie bezoekt u de pagina coaching.

Teamcoaching

Steeds vaker gebeurt het dat predikanten, samen met kerkelijk werkers en pioniers, als team willen of moeten samenwerken. Ze zoeken manieren om dit vorm te geven, worstelen daarmee of zitten klem tussen de verwachtingen en toekomstvisies van hun kerkenraden. Op zo’n moment komt teamcoaching in beeld.

-> Voor verdere informatie bezoekt u de pagina teamcoaching.

Begeleide intervisie

Dit voorjaar biedt Stichting Ruimzicht door het hele land proeverijen begeleide intervisie aan. De proeverij biedt predikanten en kerkelijk werkers geheel vrijblijvend en gratis de gelegenheid de waarde van intervisie te ontdekken. Wie wil ervaren hoe een goede (!) intervisie-bijeenkomst verloopt, kan zich voor een proeverij opgeven. Met een groep van 6-8 deelnemers wordt onder leiding van een gecertificeerde intervisor een bijeenkomst gehouden van 1 dagdeel. Er is uitleg over intervisie en met behulp van een basisvorm wordt een casus besproken.

→ Voor verdere informatie bezoekt u de pagina Begeleide Intervisie