Wat je moet weten

Hoe zit dat eigenlijk met een convivium: kan iedereen er komen wonen of moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen? Er zijn inderdaad een paar criteria. Als die op jou van toepassing zijn, zien we graag je aanmelding tegemoet.

Alle criteria op een rijtje

Inschrijving is mogelijk als je:

  • een voltijds studie volgt of gaat volgen aan een universiteit of hogeschool in één van de studentensteden waar de convivia zich bevinden, te weten: Utrecht (4), Amsterdam (1) en Groningen (3). Het Internationaal Convivium in Groningen kent aangepaste toelatingscriteria. Lees daarvoor Brochure Casa Mundo English 2015
  • studeert c.q. gaat studeren in de stad waar het convivium van je voorkeur zich bevindt. Een uitzondering geldt voor theologiestudenten die ingeschreven staan aan de PThU in Amsterdam. Zij kunnen zich óók inschrijven voor een convivium in Utrecht.
  • studieduur nog minimaal drie jaar bedraagt.
  • je herkent in de christelijke identiteit van het convivium

Procedure

 “toen ik ging hospiteren was ik benieuwd, hoe zou het zijn? Het was een leuke chaos, minder serieus dan ik had gedacht!”

Om in aanmerking te komen voor een convivium meld je je aan via het inschrijfformulier op deze website. Je wordt dan ook gevraagd een motivatiebrief te schrijven, die op een later moment door de bewoners van het convivium en de convivium-pastor gelezen zal worden.

Als je aan de criteria voldoet, nemen we je aanmelding op in het aanmelddossier. Voldoe je niet aan de criteria, dan ontvang je daarover bericht.

Zodra er een kamer vrij komt in het convivium/de convivia waarvoor je je hebt aangemeld, kun je worden uitgenodigd om te komen hospiteren. Je maakt dan kennis met de bewoners van het convivium. Zij maken daarna een eerste keuze en in een vervolggesprek met twee afgevaardigden van het convivium en de convivium-pastor wordt uiteindelijk besloten wie de nieuwe bewoner zal worden. Dat klinkt uitgebreid, maar we vinden het belangrijk dat een nieuwe bewoner echt op z’n plek is in het convivium.

Bén jij de nieuwe bewoner dan word je na ongeveer drie maanden geïnaugureerd. Dat is een feestelijk gebeuren met een officieel tintje waarbij nieuwe bewoners uitspreken wat ze eigenlijk al doen: zich inzetten voor het convivium, hun medebewoners en het werk van Ruimzicht.

Ruimzicht-predikant

Aan Stichting Ruimzicht is een predikant verbonden. Dat is omdat Ruimzicht naast de convivia ook (aanstaande) predikanten ondersteunt. Als pastor is hij betrokken bij de convivia. Hij voert bijvoorbeeld de aannamegesprekken met nieuwe bewoners en is aanwezig bij de inauguraties. Daarnaast is hij beschikbaar als ‘vraagbaak’ voor alles wat te maken heeft met inhoudelijke zaken en begeleiding. Denk bij inhoudelijke zaken bijvoorbeeld aan de invulling van de huisavond of de opzet van een bezinningsmoment. Ook is de convivium-pastor beschikbaar als het ‘even niet lekker loopt in huis’ en het convivium behoefte heeft aan een betrokken buitenstaander. Voor persoonlijke (geloofs)vragen kun je eveneens een beroep doen op de convivium-pastor.

Ds. L. (Lennart) J.Th. Heuvelman

ljtheuvelman@ruimzicht.nl

Op de kaart