Wat je moet weten

Hoe zit dat eigenlijk met een convivium: kan iedereen er komen wonen of moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen? Er zijn inderdaad een paar criteria. Als die op jou van toepassing zijn, zien we graag je aanmelding tegemoet.

Je kunt je aanmelden als je voltijds staat ingeschreven aan een universiteit of hogeschool (of van plan bent dat te gaan doen) en nog minstens drie jaar studeert. Voorwaarde is dat je studeert in de stad waar het convivium van jouw voorkeur zich bevindt. Omdat Stichting Ruimzicht geworteld is in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben studenten die een band hebben met deze kerk voorrang. Dat geldt vooral voor theologiestudenten die studeren aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam of Groningen. Wie studeert aan de PThU in Amsterdam kan zich, behalve voor De Hooge Stoep, ook inschrijven voor een convivium in Utrecht.
Het Internationaal Convivium in Groningen kent aangepaste toelatingscriteria. Lees daarvoor Brochure Casa Mundo English 2015

Alle criteria op een rijtje

Inschrijving is mogelijk als:

  • je een voltijds studie volgt of binnen een half jaar gaat volgen aan een universiteit of hogeschool in één van de studentensteden waar de convivia zich bevinden, te weten: Utrecht (4), Amsterdam (1) en Groningen (3).
  • je studeert c.q. gaat studeren in de stad waar het convivium van je voorkeur zich bevindt. Een uitzondering geldt voor theologiestudenten die ingeschreven staan aan de PThU in Amsterdam. Zij kunnen zich óók inschrijven voor een convivium in Utrecht.
  • de studieduur nog minimaal drie jaar bedraagt.

Inschrijven heeft alleen zin als je aan deze drie voorwaarden voldoet.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een convivium meld je je aan via het inschrijfformulier op deze website. Je wordt dan ook gevraagd een motivatiebrief te schrijven, die op een later moment door de bewoners van het convivium en de convivium-pastor gelezen zal worden.

Als je aan de criteria voldoet, nemen we je aanmelding op in het aanmelddossier. Voldoe je niet aan de criteria, dan ontvang je daarover bericht.

Zodra er een kamer vrij komt in het convivium/de convivia waarvoor je je hebt aangemeld, kun je worden uitgenodigd om te komen hospiteren. Je maakt dan kennis met de bewoners van het convivium. Zij maken daarna een eerste keuze en in een vervolggesprek met twee afgevaardigden van het convivium en de convivium-pastor wordt uiteindelijk besloten wie de nieuwe bewoner zal worden. Dat klinkt uitgebreid, maar we vinden het belangrijk dat een nieuwe bewoner echt op z’n plek is in het convivium.

Bén jij de nieuwe bewoner dan word je na ongeveer drie maanden geïnaugureerd. Dat is een feestelijk gebeuren met een officieel tintje waarbij nieuwe bewoners uitspreken wat ze eigenlijk al doen: zich inzetten voor het convivium, hun medebewoners en het werk van Ruimzicht.

Convivium-pastor

Aan Stichting Ruimzicht is een predikant verbonden. Als pastor voor de convivia is zij verantwoordelijk voor de convivia. De convivium-pastor voert bijvoorbeeld de aannamegesprekken met nieuwe bewoners en is aanwezig bij de inauguraties. Daarnaast is zij beschikbaar als ‘vraagbaak’ voor alles wat te maken heeft met inhoudelijke zaken en pastorale begeleiding. Denk bij inhoudelijke zaken bijvoorbeeld aan de invulling van de huisavond of de opzet van een bezinningsmoment. Ook is de convivium-pastor beschikbaar als het ‘even niet lekker loopt in huis’ en het convivium behoefte heeft aan een betrokken buitenstaander. Voor persoonlijke (geloofs)vragen kun je eveneens een beroep doen op de convivium-pastor.

Convivium-pastor: Ds. F.(Florida) A.H.A. de Kok.
fahadekok@ruimzicht.nl

Pasfoto

 

Op de kaart