Organisatie

Medewerkers

Aan Stichting Ruimzicht zijn drie medewerkers verbonden: Dhr. ds. L.J.Th. Heuvelman (Aktie Late Roepingen, Convivia, Coaching, Begeleide Intervisie, publiciteit, geldwerving); Dhr. H. Wijnbergen (beheer en financiën) en Mw. Y.C. Hogenkamp (administratie).

Bestuur

Het bestuur van Stichting Ruimzicht vergadert minimaal 5 maal per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Ds. Y.C. de Groot, voorzitter
Drs. P.D. Eenshuistra, penningmeester
Mr. J.C. Zweistra-Immink, secretaris
Dr. M. van der Meulen
Ds. J.M. Post
Ds. W.A. Roskam

Mw. C.J.  van Dam, studentbestuurslid

Raad van Toezicht

Stichting Ruimzicht kent een Raad van Toezicht die 2 à 3 maal per jaar bijeenkomt, waarvan 1 maal samen met het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mw. J.F. Folkertsma, voorzitter
Ir. Drs. J.H.N. Kapteijn, secretaris
Mr. K.Th. Boskma
Ds. S. Zitman
Ds. R. de Reuver, namens synode PKN

Studentenraad

De  Studentenraad, gevormd door studenten uit de convivia, adviseert het bestuur bij zaken die de convivia aangaan. In het bestuur is de Studentenraad  vertegenwoordigd door een student-bestuurslid. De  Studentenraad bevordert bovendien het onderlinge contact tussen de convivia en  neemt daartoe de nodige initiatieven. Daaronder valt in elk geval de jaarlijkse  conviviumdag, waarbij alle convivia betrokken zijn. De  Studentenraad vergadert minstens twee maal per jaar en verder voor zover als nodig. De convivium-pastor is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig.

P1060796Stichting Ruimzicht heeft zijn kantoor in het pand van de Bond van Nederlandse Predikanten aan de Cornelis Houtmanstraat te Utrecht

Op de kaart