Geschiedenis

Stichting Ruimzicht is een kleinschalige organisatie in beweging met een rijke historie. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben sinds het oprichtingsjaar van Ruimzicht in 1868 ingrijpende veranderingen in kerk, onderwijs, cultuur en spiritualiteit gebracht.

Belangrijke jaren van veranderingen, waarmee ook de  geschiedenis van Ruimzicht wordt ingedeeld is de eerste periode en verblijf van  het internaat Ruimzicht in Doetinchem. De tweede fase is van 1953 tot 1976 waarbij het internaat  onder de naam Nieuw Ruimzicht verhuisd is naar Doorn. Een derde fase is de  periode vanaf 1976, het jaar waarin het internaatsconcept is losgelaten en de  aankoop van studentenhuizen is gestart.

In 2007 wordt de laatste hand gelegd aan een proces van integratie  van de afzonderlijke verenigingen en stichtingen van Ruimzicht tot één  Stichting Ruimzicht, die als belangrijkste doelen samengevat heeft:

    • Het ondersteunen en begeleiden van personen die zich  voorbereiden op het ambt van predikant in de PKN en het meewerken aan de goede  uitoefening van dit ambt.
    • Het bevorderen van het samen leven en wonen van studenten  als oefening in gemeenschap vanuit de christelijke traditie.

Op de kaart