Verbintenis Lennart Heuvelman tot Ruimzicht-predikant

Zondag 11 september werd ds. Lennart Heuvelman in een feestelijke viering in de Utrechtse Domkerk verbonden aan Stichting Ruimzicht. De verbintenis werd geleid door ds. Ynte de Groot, voorzitter van het bestuur. De verbintenisdienst werd bijgewoond door veel bewoners, relaties van Stichting Ruimzicht, familie en vrienden van ds. Lennart Heuvelman. In de overdenking stond hij stil bij het verhaal van de Emmaüsgangers, met als thema ‘tijdens de maaltijd gebeurt het’. Convivium betekent immers tafelgemeenschap. Dat we een gastvrij hart hebben naar en voor elkaar, ons openstellen voor het verhaal van de ander ook bij intervisie en coaching, wenste hij Ruimzicht toe. Na de verbintenisdienst was er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Daar werd dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Het was een feestelijk en opgetogen samenzijn in een gastvrije Domkerk!