Steun ons

U kunt Ruimzicht steunen. Dat kan met een eenmalige gift of een periodieke schenking. Maar ook helpt u Ruimzicht door bekendheid te geven aan onze stichting. Denk bijvoorbeeld aan kopij voor het kerkblad of informatie op de website van uw gemeente. Elke steun is welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Schenken aan Stichting Ruimzicht kan op verschillende manieren. Welke vorm u ook kiest, uw gift is fiscaal aftrekbaar want Stichting Ruimzicht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Doneren
U kunt uw donatie overmaken op NL83 INGB 0000 009002 ten name van Stichting Ruimzicht. Dank voor uw bijdrage!

Eenmalige gift of periodieke gift
Een eenmalige schenking aan Stichting Ruimzicht mag u op uw fiscaal jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een plafond van 10% van het gezamenlijke inkomen. U maakt optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid u biedt wanneer u uw schenking doet over een periode van vijf jaar, in vijf gelijke delen. Het bedrag dat u schenkt is zo zonder plafond fiscaal aftrekbaar. Voor veel begunstigers betekent dit een fiscaal voordeel van 42% of 52% van de donatie. Een schenking gespreid over vijf kalenderjaren wordt een periodieke gift genoemd.

Eenmalig schenken
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Stichting Ruimzicht, mag u deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een plafond van 10% van het gezamenlijk jaarinkomen (met een minimum van € 60).

Voorbeeld eenmalige schenking¹             Netto kosten schenker
Eenmalig € 1.000                                         € 748 bij IB-tarief van 42% en een verzamelinkomen van € 40.000
Eenmalig € 1.000                                         € 792 bij IB-tarief van 52% en een verzamelinkomen van € 60.000

Een periodieke gift geeft het meeste voordeel.
U profiteert het meest wanneer u een periodieke schenking van vijf jaar of meer afspreekt met  Stichting Ruimzicht. Met een periodieke schenking geeft u jaarlijks een vast bedrag. Voor periodieke schenkingen kunt u een onderhandse schenkingsovereenkomst (overeenkomst tot periodieke schenking) afsluiten met Stichting Ruimzicht.

Voorbeeld periodieke schenking¹            Netto kosten schenker
Jaarlijks € 350 gedurende vijf jaar          € 203 per jaar bij IB-tarief 42%
€ 168 per jaar bij IB-tarief van 52%
Jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar       € 580 per jaar bij IB-tarief van 42%
€ 480 per jaar bij IB-tarief van 52%
Jaarlijks € 2.500 gedurende vijf jaar       € 1.200 per jaar bij IB-tarief van 52%
Jaarlijks € 15.000 gedurende vijf jaar     € 7.200 per jaar bij IB-tarief van 52%

Sinds 1 januari 2014 is de belastingwetgeving gewijzigd ten aanzien van periodiek schenken: een notariële akte voor uw gift is niet meer noodzakelijk. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Ruimzicht waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is nu voldoende. U kunt dit formulier hier downloaden: periodieke-schenking. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met de heer H. Wijnbergen, te bereiken via het kantoor van Ruimzicht.

¹Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde bedragen zijn indicatief en zijn gebaseerd op een volledige aftrek in box 1 tegen het vermelde belastingpercentage. De persoonsgebonden aftrek verloopt echter niet altijd via box 1, maar kan ook via box 2 en 3 lopen. Wat een gift u werkelijk netto kost hangt af van uw individuele situatie. Raadpleeg hiervoor eventueel uw belastingadviseur.

Voorbeeldtekst kopij
Op kamers
Stel, je gaat studeren en je wilt op kamers. Maar je kent de stad nog  niet en hoe vind je een leuke plek?
Wij, je toekomstige huisgenoten, vinden het belangrijk dat je je ergens thuis voelt.
Dat kan in een convivium.
Convivi…watte!? Klopt, onze studentenhuizen hebben een nogal bijzondere naam. Letterlijk betekent het tafelgezelschap – en dat is niet zomaar. In een convivium staat de tafel centraal. Dat wil zeggen dat je vriendschap en gezelligheid deelt en er ruimte is voor een goed gesprek. Het is een studentenhuis-met- een-plus.
Je vindt onze studentenhuizen in Amsterdam, Groningen en Utrecht. Ze liggen allemaal op een prachtige  locatie, centraal gelegen in de stad met mooie, betaalbare kamers. Het aantal bewoners varieert van 8 tot 18 bewoners per convivium. Voor meer informatie: zie www.ruimzicht.nl