‘Die arme drommels met hun geldgebrek’

Internaat Ruimzicht, Doetinchem

‘Die arme drommels met hun geldgebrek. Theologische studiefondsen in de negentiende en twintigste eeuw’. Onder deze titel wordt op vrijdagmiddag 27 november 2015 van 14.00 tot 17.00 een symposium gehouden, georganiseerd door het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK). Ruimzicht is zo’n studiefonds: met het Fonds Aktie Late Roepingen ondersteunt zij personen op de weg naar het predikantschap.De studiemiddag vindt plaats in de zaal van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Tijdens het programma zullen interessante lezingen worden gehouden over diverse studiefondsen, zowel van protestantse als van rooms-katholieke origine. Aansluitend zal er aandacht zijn voor de nog steeds actieve theologische studiefondsen en hun toekomst. Aan het panel neemt o.a. Florida de Kok deel, predikant bij Stichting Ruimzicht. In het themanummer dat ter gelegenheid van het symposium verschijnt, zal o.a. een artikel worden opgenomen over het werk van Ruimzicht, de ‘Doetinchemse Inrichtingen’ en het Fonds Aktie Late Roepingen, geschreven door ir. drs. J.H.N. Kapteijn. U kunt zich aanmelden via de secretaris van de redactie van DNK, Wim Koole (archivarisadc@adckampen.nl).