‘Coachen naar bevlogenheid’ in de praktijk

Bevlogenheid is een groot woord. Kan een coach je helpen die (terug) te vinden? Riek van Haeringen, één van de gekwalificeerde coaches, geeft haar reactie.
“Dat hangt er van af waar je aan denkt bij bevlogenheid. In het kader van het coachtraject, dat door Stichting Ruimzicht wordt aangeboden, staat bevlogenheid tegenover uitputting en/of het besef dat je innerlijk afstand hebt genomen van je werk. Bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt er alleen voor te staan. Of omdat je steeds weer tegen ‘drempels’ oploopt, die zich niet zomaar laten wegdenken”.

De insteek van dit vrij compacte traject (een online vragenlijst gevolgd door 7 individuele gesprekken) is enerzijds heel praktisch en appelleert anderzijds aan het verlangen naar de kern, om juist dát te doen waarvoor je predikant bent geworden. Hoe verbind je die twee, de weerbarstige praktijk én de bezieling?
“Het blijft  spannend om met een predikant die zoektocht aan te gaan.  Verrassend is het dan, wanneer na enkele gesprekken en de bijbehorende opdrachten iemand vertelt: “Ik heb in tijden niet zo energiek in mijn werk gestaan!” Hij illustreerde dat aan de hand van een aantal concrete werksituaties, waar hij ook zichtbaar van kon nagenieten. Omdat hij er anders in kon staan dan voorheen, meer vastberaden en tegelijk ontvankelijk voor wat zich aandiende. Die predikant had bij aanvang gezegd dat hij hoopte door de coaching meer oog te krijgen voor zijn eigen kwaliteiten en zijn verlangen serieus zou durven nemen”.

De coaching is opgebouwd rond drie psychologische basisbehoeften, die elke professional wel herkent: bekwaamheid & groei, autonomie & eigenheid, verbinding & steun. Komt dat in het traject over?
“Jazeker. Door met de coachee steeds even door te nemen waar we ons binnen de opbouw van het traject bevinden, wordt de samenhang er van ook beter zichtbaar. Als predikant heb je ze alle drie nodig en ze versterken elkaar. Juist door ze expliciet beurtelings aandacht te schenken in de coaching krijgt een predikant zicht op persoonlijke drijfveren en bronnen, die hun professioneel handelen en persoonlijk leiderschap kan vergroten”.

Wie interesse heeft in deze vorm van geaccrediteerde coaching kan zich via de website van Stichting Ruimzicht –  https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching – op de hoogte stellen van de wetenschappelijke onderbouwing en zich aanmelden. Dankzij de steun van Stichting Aanpakken, het Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde en de Maatschappij van Welstand is het Stichting Ruimzicht gelukt deze effectieve coaching voor predikanten zeer betaalbaar te houden.

Dr. Anne Weiland,
projectleider coaching Stichting Ruimzicht