Ruimzicht zoekt bestuurslid!

Wil jij je inzetten als bestuurslid van Ruimzicht?
Het bestuur van Stichting Ruimzicht bestaat op dit moment uit zeven bestuursleden, en is op zoek naar versterking. Wij zijn een leuk team met een diverse samenstelling dat in ontspannen sfeer over serieuze Ruimzichtzaken vergadert. 

Wie zoeken we?
Affiniteit met Ruimzicht, enige bestuurlijke ervaring en een open houding zijn de belangrijkste kwaliteiten waar onze gedroomde kandidaat over beschikt. De statuten van Ruimzicht schrijven voor dat meer dan de helft van de bestuursleden moet bestaan uit mensen met ‘Ruimzichtervaring’. Voor deze vacature zoeken we dan ook iemand die ooit met Ruimzicht te maken heeft gehad.

Wat doet Ruimzicht?
Ruimzicht is een organisatie met een rijke traditie die zich openstelt naar de toekomst. De convivia vormen het hart van Ruimzicht. Daarnaast ondersteunt Ruimzicht de mensen die op (iets) latere leeftijd alsnog besluiten om theologie te gaan studeren, onder meer met financiële steun uit het Fonds Aktie Late Roepingen. Ruimzicht is volop in beweging en onderneemt ook nieuwe initiatieven, zoals Casa Mundo, ons internationale convivium in Groningen en het project ‘Coachen naar bevlogenheid’, een speciaal ontwikkeld coachtraject voor gemeentepredikanten.

Meer weten?
Veel informatie over Ruimzicht als organisatie en het bestuur van Ruimzicht vind je op www.ruimzicht.nl en in de Profielschets bestuur. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten (Fabian Keijzer, fabiankeijzer@gmail.com)

Enthousiast?
Je kunt je sollicitatie richten aan het bestuur van Ruimzicht via info@ruimzicht.nl. Deze vacature staat open tot 15 januari 2016.

Fabian Keijzer, voorzitter