Nieuw bestuurslid: Anne Post

Anne Post

Afgelopen zomer heb ik (Anne Post, 46 jaar) mij beschikbaar gesteld voor het bestuur van Ruimzicht. De reden daarvan hoop ik in dit ‘Ik stel mij voor’ duidelijk te maken.
Ruimzicht is voor mij voor even een baken geweest in (financieel) roerige tijden. De reden daarvan was dat ik (samen met mijn vrouw) in 2011 besloten had om aan Gods roeping gehoor te geven en theologie te gaan studeren en predikant te worden. Om het gezin van (toen) vier thuiswonende kinderen draaiende te houden en de periode van studeren zo kort mogelijk te houden, is mijn vrouw fulltime gaan werken en ben ik fulltime gaan studeren. Financieel moest het roer om en mede door de ondersteuning van de Aktie Late Roepingen van Ruimzicht konden wij ons focussen op het studietraject. Afgelopen najaar ben ik afgestudeerd en in januari  2017 zal ik mijn colloquium afleggen en beroepbaar predikant zijn.
Ik ben opgegroeid in een gereformeerd tuindersgezin waarvan mijn ouders het maatschappelijk betrokken zijn hebben voorgedaan. De deur staat ook bij mijn eigen gezin altijd open en mensen durven daar, soms met enige schroom, gebruik van te maken. Daarin ontdekte ik de kracht van gemeenschap dat zich uitte in het opzetten van een woon/leefgemeenschap in mijn woonplaats Rijnsburg. Hoewel we (helaas) de stekker er na vijf jaar pionieren uit moesten trekken, heeft het mij geleerd dat we als kerk van de 21e eeuw, in een samenleving waarin de verzorgingsstaat op zijn retour is en het individualisme (ook in de kerk) hoogtij viert, ons meer moeten focussen op kleine gemeenschappen. Om die reden heb ik mijn scriptie geschreven over dat onderwerp vanuit een missionair perspectief.
De visie van Ruimzicht die samenvalt in de woorden ‘studeren, wonen, bezinnen’, sluit daar bij aan. Ik hoop de komende jaren bij te kunnen dragen aan de meerwaarde van de kleine christelijke gemeenschap in de studententijd. Daarnaast wens en bid ik dat bewoners dat ook in de jaren die volgen in hun maatschappelijke en kerkelijke toekomst zullen uitleven en -dragen.