Ruimzicht gaat internationaal

Bewoners van het Internationaal Convivium

De eerste bewoners van het nieuwe convivium

Stichting Ruimzicht vestigt in Groningen een internationaal studentenhuis. Het huis biedt plek aan 15 studenten. Acht van hen zijn afkomstig uit het buitenland en volgen een eenjarige Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. De Nederlandse bewoners zijn eveneens student – niet noodzakelijkerwijs theologen – of staan aan het begin van hun loopbaan. Van bewoners wordt verwacht dat zij oog hebben voor elkaar en kunnen omgaan met verscheidenheid aan geloofsbeleving en culturele achtergrond. Samen vormen zij een tijdelijke leefgemeenschap, een ‘convivium’.

Met de oprichting van het Internationale Convivium slaat Ruimzicht een nieuwe weg in. De Stichting beheert al acht studentenhuizen (Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht), maar nog niet eerder betrof het een convivium  waar buitenlandse en Nederlandse studenten samenwonen. Ruimzicht hoopt met dit nieuwe huis in te spelen op de internationalisering aan de universiteiten en de behoefte van studenten om in intercultureel verband samen te leven.

Het Internationale Convivium is gevestigd in de voormalige Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat in Groningen. De leegstaande kerk kreeg met de huisvesting van studenten een nieuwe en passende bestemming.