Studenten in het huis van de Fraters

Bewoners van convivium Moeshoes

In 2006 verliet frater Theo te Bogt de Terebint Gemeenschap in Groningen en verhuisde naar de fraters in Arnhem en later, via de fraters in De Bilt, naar de Hemel en bleef ik, Paul Steverink op Aarde, met goedkeuring van het algemeen bestuur, op de 2e verdieping  van de Moesstraat 20 wonen.Met het vertrek van Theo viel ook het grootste deel van het huurinkomen weg. Het wegvallen ervan zou het voortbestaan van het Centrum voor Spiritualiteit en Zingeving “De Poort”, mede gesticht door de fraters, en het onderhoud van het gebouw, in gevaar brengen.

Samen met de coördinatrice van de Poort, toen  theologe Loes Marijnissen, zorgde Theo voor een plaatsvervangend huurinkomen. Dat werd gevonden bij de Stichting Ruimzicht, die acht kamers, waarin eerder fraters en broeders woonden, huurde van de door Theo in het leven geroepen Jan Schuurman Stichting, de beheersstichting van dit voormalig klooster. De studenten mogen drie jaar wonen in het huis (hoes) aan de Moesstraat door hen het MOESHOES genaamd.  Daarna maken ze met tussenpozen plaats voor nieuwe studenten op zo’n manier dat er steeds nieuwe studenten samenwonen met studenten die er al langer wonen.

Vanaf het begin ben ik betrokken bij het leven van de studenten. Het begon heel sympathiek toen de eerste acht studenten kwamen. De kapel stond vol met meubels, planten en kamerlampen  en via het first come first serve  principe mocht ik de inboedel  verdelen, eerst één stuk per student en daarna een tweede ronde. Zo leerde ik de studenten kennen bij naam en zij mij. Ik herinner me dat de kleinste studente het grootste bureau koos en ik haar hielp het naar haar kamer te tillen.

Het Moeshoes in Groningen wordt Convivium genoemd en er wonen 8 studenten samen:  4 jongens en 4 meisjes. Studenten die een kamer zoeken kunnen solliciteren naar één van de  kamers in het Convivium. De sollicitant verplicht zich één avond in de week op woensdag de huisavond mee te maken, samen de maaltijd te gebruiken of te bereiden en het woensdag-bezinningsmoment in de kapel mee te maken of samen  te stellen, een halve dag per twee weken vrijwilligers werk te doen en bij de inauguratie beloven zij zich aan de huisregels te houden. Ook beloven zij de bijeenkomsten van Ruimzicht op nationaal niveau bij te wonen en er in te participeren. De belofte bij hun inauguratie  luidt: ‘ Ik beloof mij te houden aan de communautaire regels in mijn huis, mij in te zetten voor het welzijn van mijn medebewoners en actief deel te nemen aan het werk van Ruimzicht’

Mijn rol bestaat er in dat ik tijdens de inauguratie-dag van18.00 – tot 18.30  uur een kapelbijeenkomst organiseer waarin teksten en liederen worden gesproken en gezongen. Die verdeel ik zo, dat iedere student participeert. Studenten maken hun wensen bekend voor de inhoud van het 12 pagina’s tellend boekje.. Bij andere gelegenheden nodigen de studenten mij uit bij te dragen aan de huisavond, of aan een bezinningsmoment met Kerstmis of Pasen, hetgeen ik bijzonder waardeer. Ik realiseer me dat het huis van de Congregatie in Groningen twee  bijzonder waardevolle doelen dient: Het Centrum voor Zingezing en Woongelegenheid voor studenten van het Moeshoes. Meer zou je niet kunnen wensen!

Paul Steverink

Broeder Paul Steverink (velen gissen naar zijn leeftijd, niemand weet het precies) is de laatst overgebleven frater van de Terebint gemeenschap in Groningen. Vanaf het allereerste moment is hij nauw betrokken bij het wel en wee van convivium Moeshoes. Dit is een verkorte versie van een artikel dat hij schreef voor InKo, het informatieblad voor de Fraters van Utrecht.