Van de penningmeester

Elk jaar vragen we de donateurs van Ruimzicht om een gift. Is dat nodig? Ja, want alleen met uw financiële steun kunnen we het werk dat we doen, blíjven doen. Uw bijdrage is dus zeer welkom. In de brief van de penningmeester kunt u lezen hoe uw gift wordt besteed. Onze vaste donateurs hebben deze brief per post ontvangen. Behoort u niet tot deze groep maar wilt u wel bijdragen? Ons rekeningnummer treft u aan onderaan de brief. 2015.09 Van de penningmeester