Vacature

Stichting Ruimzicht zoekt per 1 mei een Chef de bureau. De chef de bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau van Stichting Ruimzicht, de administratie en het beheer van het vastgoed van de stichting.

1. Plaats in de organisatie
De chef de bureau valt direct onder het bestuur van Stichting Ruimzicht en is belast met taken die zijn gedelegeerd door het bestuur. In elk geval is de chef de bureau verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau van Stichting Ruimzicht, de administratie en het beheer van het vastgoed van de stichting. De chef de bureau staat in een collegiale verhouding tot de conviviumpastor en is in de regel als adviseur aanwezig op de bestuursvergaderingen van Stichting Ruimzicht. Van de chef de bureau wordt een meedenkende houding verwacht bij de beleidsontwikkeling.

2. Werkzaamheden
De chef de bureau heeft een gevarieerd takenpakket, dat onder meer de volgende taken omvat:

 • Leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken op het bureau van Stichting Ruimzicht, en collegiaal overleg voeren met de conviviumpastor.
 • Verzorgen van de financiële administratie, de salarisadministratie en de belastingaangifte van Stichting Ruimzicht.
 • Voeren van correspondentie namens Stichting Ruimzicht.
 • Overleg met externe partijen, waaronder de architect, aannemers, banken, verzekeringsmaatschappijen en de externe accountant.
 • Voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de raad van toezicht (opstellen conceptagenda, versturen stukken en notulen).
 • Verzorgen van het archief van Stichting Ruimzicht.
 • Verantwoordelijk voor het (laten) bijhouden van de lijst van aspirant-leden van de convivia ten dienste van de conviviumpastor.
 • Verzorgen van de verhuuradministratie van de convivia van Stichting Ruimzicht; de chef de bureau is gemachtigd om namens Stichting Ruimzicht de huurcontracten te tekenen na verkregen fiat van de conviviumpastor.
 • Er op toe zien dat de leden van de convivia zich aan het huurcontract houden
 • Beheren van de bankrekeningen van Stichting Ruimzicht; de chef de bureau is gemachtigd om betalingen tot en met € 5.000,-  namens Stichting Ruimzicht te verrichten.
 • Beheren van het onroerend goed -de convivia- die door Stichting Ruimzicht in stand worden gehouden; de chef de bureau is bevoegd opdrachten te verstrekken aan aannemers voor klein onderhoud.
 • Zorg dragen voor een adequate budgetbewaking en interne informatievoorziening d.m.v. voortgangsrapportages aan bestuur en medewerkers.
 • Coördinatie van de totstandkoming van de begroting en het jaarverslag.
 • Op basis van ‘voor gemene rekening’ werkzaamheden verrichten voor de Bond van Nederlandse Predikanten : financiële administratie en salarisadministratie, facturering lidmaatschap, opstellen financieel jaarverslag, contacten externe accountant, belastingaangifte

3. Functievereisten
De chef de bureau van Stichting Ruimzicht heeft:

 • Een relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau (bijv. HEO BE/BA) en/of  verworven competenties.
 • Ruime ervaring met het runnen van een administratie en de werkzaamheden die daarbij horen.
 • Bij voorkeur ervaring met vastgoedbeheer.
 • Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Ruimzicht.

4. Basiscompetenties
De chef de bureau van Stichting Ruimzicht is:

 • Samenwerkingsgericht (kunnen werken in teamverband).
 • Integer.
 • Besluitvaardig, doelgericht en initiatiefrijk.
 • Open mind.
 • Proactief
 • Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel.

5. Dienstverband
De functie betreft een aanstelling voor 32 uur, dus 0,88%.
Als richtlijn wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd. De functie is ingeschaald in schaal 10 van die regeling.

Dienstverband vanaf 1 mei 2016.

Reageren:
Sollicitatiebrieven graag voor 20 februari zenden naar de heer D. Steenks, sollicitatieruimzicht@gmail.com. Voor vragen omtrent de functie kunt u mailen met de heer R.V. van der Graaf, penningmeesterruimzicht@gmail.com