‘Geloofsbrief’

Daar staan wij dan. Drie nieuwe bewoners van het prachtige huis Tout Passe. De afgelopen maanden waren voor ons erg bijzonder

Het leven in een convivium brengt veel verschillende aspecten met zich mee. Het samen eten, de limo´s, de verjaardagsontbijtjes en natuurlijk de huistaken die elke week gedaan moeten worden, waren een bron van ontwikkeling. In deze afgelopen maanden hebben we veel ervaringen opgedaan, maar bovendien hebben wij een band met het huis, de mensen en niet te vergeten de kat, ontwikkeld. De conviviale band blijkt in een korte tijd erg sterk te zijn ontwikkeld.
Convivium, het Latijnse woord dat ´tafelgezelschap´ betekent. Het komt van ´convivere´ dat letterlijk “samenleven” betekent. Ruimzicht is als organisatie uniek in zijn soort. Mensen kennen elkaar en delen een gezamenlijke achtergrond. Dit is datgene wat ons de afgelopen maanden opgevallen is.
Het samenwonen in een convivium is stappen in een hele historie. Een historie met vele tradities, gewoontes en vorming. Deze persoonlijke vorming en het samenleven met elkaar werken als bindmiddel tussen mensen en vormen daardoor de grondslag voor een levens veranderende ervaring. Het samenleven in Tout Passe staat erg centraal. De wekelijkse huisavonden worden goed bezocht en bieden zo de basis voor ons betrokken huis.
Zoals plakband twee componenten verbindt, zo kan een convivium de band tussen individuen verbinden. Dit convivium is veel meer dan zomaar een studentenhuisje in Utrecht, het is meer dan dat. Het is een vormende gemeenschap waarin de verschillende karakters van elk individu, want die zijn er zeker, samenkomen en samen een groep vormen. Een groep waarin deze sterke band niet zomaar loskomt, een groep die op elkaar kan bouwen, een groep die elkaar durft te corrigeren, een groep waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen op gelijke voet met elkaar staat.
Deze band is geen toestand, het is een proces waarbij elk individu voor zichzelf verantwoordelijk is en gecorrigeerd kan worden waar nodig. Dit proces is goed van aard, deugdelijk en eerlijk maar is tegelijkertijd ook een opdracht, een missie voor ons allemaal, en in het bijzonder voor ons als nieuwe huisbewoners. Wij willen een onderdeel zijn van de saamhorigheid die in Tout Passe heerst.
Wij willen graag afsluiten met de woorden van Gerrit Wolfensberger, predikant-directeur van H.O.C. Ruimzicht. Dat deze woorden ons allen mogen inspireren en onze geest mogen verscherpen.
“Een levensgemeenschap zoals een convivium – met een opdracht van studie en vorming – actualiseert wat een christelijke gemeente is. Zowel de enkeling als de gemeenschap zou iets moeten weerspiegelen van de Grote Woorden, want zij zijn de bron van alle leven.”

Lisanne, Mariska en Marc
uitgesproken tijdens de inauguratie op maandag 18 april 2016