Van de voorzitter

Bestuur en Raad van Toezicht

In 1991 kwam ik in Villa Aurora wonen en had daar drie geweldige jaren. Het was moeilijk om het huis te verlaten, ik was van het ‘Ruimzichtse’ gaan houden. Zo’n 15 jaar later kwam ik in het bestuur en genoot opnieuw van het Ruimzichtwerk, deze keer vanachter de bestuurstafel. In 2014 nam ik afscheid om nu, precies 25 jaar na mijn intrede in Aurora weer terug te zijn. Interim dit keer en voor maximaal een jaar, ter vervanging van Fabian Keijzer die zijn drukke werkzaamheden niet langer kon combineren met het voorzitterschap. Fabian legde de hamer neer op het moment dat Ella Mulder aangaf gaf met pensioen te willen gaan. Wie weet wat Ella voor Ruimzicht heeft betekend, weet ook dat vervanging niet eenvoudig is. Een eerste sollicitatieronde heeft tot onze spijt niet het gewenste resultaat gehad, met het gevolg dat we Ella hebben gevraagd aan te blijven tot 1 november 2016. We zijn haar zeer erkentelijk dat ze aan dit verzoek gehoor heeft willen geven. Ondertussen is een nieuwe sollicitatieronde in gang gezet en we hopen haar opvolg(st)er in de volgende nieuwsbrief te kunnen voorstellen. Ds. Ynte de Groot uit Groningen, oud Ruimzichtenaar uit het Doornse internaat, hebben we bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. In de vergadering die we met de Raad van Toezicht hebben gehouden op 14 april is ds. De Groot benoemd. In het voorjaar van 2017 zal hij het voorzitterschap van onze Stichting op zich nemen, waarna ik wéér ‘het huis uitga’. Dingen veranderen, zo hebben we afscheid moeten nemen van convivium Doedoleith in Leiden en kunnen we u melden dat het pand inmiddels is verkocht. Na een verbouwing zal het bewoond worden door een gezin dat min of meer ‘om de hoek’ woonde. We vinden het een fijne gedachte dat het huis, dat zolang een warm onderkomen was voor convivium-bewoners in goede handen is overgegaan. Mensen gaan en komen, vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan Fabian Keijzer die het stichtingsbestuur een goed jaar lang heeft voorgezeten en dat met verve heeft gedaan. Het werk gaat immer door: op dit moment zijn we ons als Ruimzichtbestuur aan het bezinnen op Fondswerving om de activiteiten van Ruimzicht te kunnen blijven doen. Tijdens de eerstvolgende beraadsdag van het bestuur op 22 juni zal het daarover gaan.
En ik hoor diverse geluiden uit de convivia dat het daar bruist van het leven! Dat is gelukkig niet anders dan in mijn Aurora-tijd.

Dick Steenks
Interim-voorzitter