Nieuw bestuurslid: Marleen Blootens

Mijn naam is Marleen Blootens, ik ben 34 en sta op het punt te gaan trouwen met David. Sinds 2012 ben ik predikant in Amsterdam.

Ik begon mijn studententijd in ‘De Hooge Stoep’ in Amsterdam. Het waren mijn huisgenoten die mij op het spoor van de theologie brachten. En zie nu, ik ben een gelukkige predikant geworden in een bont stukje Amsterdam.

Hoewel ik mijn tijd in ‘De Stoep’ voortijdig beëindigde, ben ik altijd een groot fan gebleven van christelijke leefgemeenschappen. Het christelijk leven is altijd een leven waarin je wordt uitgenodigd om je leven te delen. Met een vrolijk feest of een spannende discussie. Wat zich ook voordoet, als christen maak je deel uit van een kring van mensen. Studenten die daarvan proeven zijn mijns inziens bevoorrecht. Mijn tijd in ‘De Stoep’ heeft er aan bijgedragen dat ik een belangrijke uitdaging zie in het faciliteren van christelijk gemeenschapsleven. In de gemeente waar ik nu werk is dat één van onze uitdagingen omdat een leefgemeenschap deel uitmaakt van de Elthetokerk.

Daarnaast is het predikantschap van de toekomst een vraag naar mijn hart. Ik voel me geroepen om een predikantschap vorm te gaan geven dat we nu nog niet kennen. De dominee van de toekomst heeft minder geld, minder tijd wellicht, maar ik hoop natuurlijk niet minder inhoud. Het lijkt een dwaze keus om in deze tijd dominee te worden met zo’n een onzeker toekomstperspectief. Het voelt soms als werken bij een bedrijf dat bijna failliet is.
Toch is het juist dit kerk-zijn in de marge wat me uitdaagt om het predikantschap opnieuw en sprankelend vorm te geven. Ik geloof dat er toekomst is voor de kerk omdat God altijd Zijn kerk zal verzamelen. Misschien wel op een totaal nieuwe manier. Daar wil ik graag bij zijn.
Ik hoop dat Ruimzicht zal bijdragen aan de ontwikkeling van christelijk gemeenschapsleven en predikanten kan stimuleren om nieuwe wegen te gaan. Graag zet ik me daarvoor in.

Marleen Blootens maakt sinds december 2016 deel uit van het bestuur van Ruimzicht