Coachen naar bevlogenheid

Het is een uitdaging om in deze tijd predikant te zijn. Hoe ben je dat zó dat de gemeente er wel bij vaart zonder je zelf te verliezen in het vele dat op je afkomt?

Specifiek voor predikanten heeft Ruimzicht een coachtraject ontwikkeld, een vrijplaats waar zij zich opnieuw kunnen oriënteren en bezinnen. Iemand noemde het een ‘APK voor predikanten’. Doel is dat je als predikant vanuit inspiratie en met vreugde je ambt vervult.

Per 1 september 2017 is individuele begeleiding, zoals coaching, een verplicht onderdeel van de nascholing. Het coachtraject van Ruimzicht is erkend door de Protestantse Kerk in Nederland.

De coaching wordt gegeven door ervaren en gekwalificeerde coaches. Alle coaches zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. Zij zijn vertrouwd met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren.

Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier op de website van stichting Ruimzicht.  Aan de hand van enkele intakevragen bereid je je voor op het eerste gesprek met de coach. In dat gesprek formuleer je je persoonlijke coachdoel. Het traject bestaat in totaal uit zeven gesprekken met elk een eigen focus en huiswerkopdrachten. De coaching vindt in principe plaats op het adres van de coach. Tijden en frequentie worden in onderling overleg vastgesteld.
Voor informatie over de kosten van het coachtraject en de toegezegde ondersteuning door enkele fondsen zie www.ruimzicht.nl