Onder de Terebint van Abraham

In 1980 wordt in Groningen een religieuze Gemeenschap gesticht door leden van vier Congregaties,  waaronder de Fraters van Utrecht, in het klooster van de Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie, die naar elders verhuizen. Er ontstaat een bloeiende oecumenische Gemeenschap: de ´Terebint´, de naam van de Boom waaronder Abraham zijn Gasten verwelkomt. Zo gastvrij is ook de religieuze  Gemeenschap.

In  1989 richt de Terebint in hun klooster het Centrum voor Zingeving en Spirituele groei `De Poort´ op. Door die Poort zijn ook hún gasten welkom. Het Centrum krijgt hulp in de vorm van de erfenis van Abt Jan Schuurmans die in 1985 sterft en waarmee het Centrum 20 jaar financieel vooruit kan. De Abt inspireert de Terebint,  de Poort, en Taizé jongeren die hun weg weten te vinden naar de Abt in Noord – Groningen en de Terebint kapel. Het is dankzij frater Berno Spekschate dat het contact met de Abt tot stand komt. Bij ziekte  van de Abt bezoekt Berno hem dagelijks tot aan zijn dood. Berno wordt executeur testamentair, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis.

In 1995 richt frater Theo te Bogt de Jan Schuurmans Stichting (JSS) op, die namens de Fraters van Utrecht verantwoordelijk wordt gesteld voor het onderhoud van het klooster dat eigendom is geworden van de Fraters van Utrecht. De vier leden van de JSS zijn bijzonder kundig en toegewijd en ik ben hun secretaris namens de Fraters van Utrecht.

In 2006 verlaat Theo de Terebint en blijf ik als enige over. De kamers van de fraters worden verhuurd aan Stichting Ruimzicht die als doel heeft onderdak te verlenen aan christelijke leefgemeenschappen van universiteitsstudenten. Dit jaar vierde Ruimzicht, dat acht Convivia heeft in  Utrecht, Amsterdam en Groningen, haar 150 jarig bestaan. Dit werd herdacht door Dagblad Trouw in een groot geïllustreerd verhaal over het Moeshoes Convivium in Groningen. Daar krijgen acht studenten, jongens en meisjes, hun spirituele ontwikkeling de ruimte. Ze mogen drie jaar blijven. Bij de inauguratie van nieuwe studenten vragen ze mij samen met hen een viering te verzorgen in de kapel. Ze beloven zich aan de regels van hun Ruimzicht te houden: het onderhouden van geloofscommunicatie, elke week naar een bezinningsavond komen die begint in de inpandige kapel. Soms praten ze over een vrije wil of over het kwaad in de wereld. Gesport wordt er ook of ze doen een spel op zo´n avond. Samen eten is ook belangrijk, studenten vinden het heerlijk als er altijd iemand in huis is en dat helpt tegen eenzaamheid. Elke student kiest ook een vrijwilligers project uit: ´Vanuit de gedachte dat zij in een bevoorrechte positie verkeren en er tal van anderen zijn die het slecht getroffen hebben`

Persoonlijk zie ik de komst van de studenten die op deze manier aan hun leven gestalte geven als een verlengstuk van het doel van onze Congregatie. De vraag naar dit soort leven in een Convivium is groot. Ik voel mij als de erfgenaam van al het uiterst zinvolle dat de Terebint Gemeenschap tot stand heeft gebracht en  mij als een vrije gift is toegevallen.

De rol van de JSS is niet alleen de zorg voor het onderhoud van het gebouw. Soms is de begeleiding van de studenten door de JSS in het samenleven met de Poort heel intensief door hen bewust te maken dat zij een gelijkwaardige huurder zijn net als de Poort met alle rechten en verantwoordelijkheid vast gelegd door de JSS in een aantal huisregels. Daar draag ik mijn steen ruim aan bij. Dat geeft je Ruim Zicht. Steeds word ik door de studenten begroet met: `Paul, fijne dag!´ Die groet geef ik vandaag door aan u: `Fraters, fijne kapitteldag!`

Frater Paul Steverink (niemand weet zijn precieze leeftijd, men zegt dat hij al bijna 1 ¾ keer Abraham heeft gezien) woont in het pand waar ook Moeshoes is gevestigd.

Bij de foto:
De Moeshoes studenten in Groningen die in het klooster van de vroegere Terebint Gemeenschap wonen, hebben frater Paul Steverink (tweede van links) getrakteerd op de bekervoetbalwedstrijd F.C. Groningen – F.C. Twente in het Euroborg stadion. De verlichting in het stadion is sprookjesachtig, de tribunes voor 22.000 voetbal fans zijn een architectonisch wonder, de groene grasmat is het aardsparadijs, de ambiance is onbeschrijfelijk, en F.C. Groningen speelde de slechtste wedstrijd ooit en werd uit de bekercompetitie gekukeld! Dat is voor Paul en de studenten geen probleem, want het was toch een top avond!