Nieuw bestuurslid stelt zich voor

Graag stel ik mij voor als nieuw bestuurslid van Stichting Ruimzicht. Van 2009 tot 2013 woonde ik in convivium Tout Passe, met veel plezier. Want het was een geweldige tijd, waaraan ik nog altijd goede vriendschappen heb overgehouden. In die periode ben ik ook een tijdje student-bestuurslid geweest.

Na mijn rechtenstudie in Utrecht heb ik 4 jaar als Ambtenaar van Staat gewerkt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Een jaar geleden werd mij eervol ontslag verleend, omdat ik mij wilde toeleggen op mijn geesteskind Centre Erasme (www.centre-erasme.nl).

Het Centre Erasme is een onderwijsinstituut dat hoofdzakelijk zomerscholen filosofie organiseert in Zuid-Frankrijk.

Na het opzeggen van mijn baan ben ik een eenmanszaak gestart. Daarmee blijf ik werkzaam binnen mijn eigen vakgebied van het bestuursrecht (www.zweistra-bo.nl). Tegenwoordig houd ik me voornamelijk bezig met fysieke leefomgeving (denk aan bestemmingsplannen, vergunningen, milieu) en privacy. Wat de privacy betreft, bedien ik vooral onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven en help ik deze organisaties met het ‘inregelen’ van de AVG.

Kerkelijk ben ik verbonden aan de Marcus-Nicolaïgemeente in Utrecht. Daar ben ik scriba/ouderling.

In de komende jaren hoop ik als bestuurslid iets terug te kunnen doen voor stichting Ruimzicht, waarbij ik vooral mijn ervaring en kennis als jurist in zal kunnen zetten.

Judith Zweistra-Immink