Coaching voor predikanten

‘Wat ik ervan verwachtte was iemand die professioneel meekijkt met hoe ik bezig ben en die mij helpt om te gaan met mezelf, mijn agenda, collega’s en lastige situaties die ik tegenkom in het werk. De coaching is daarin opvallend concreet’

Met het coachtraject ondersteunt Stichting Ruimzicht predikanten bij de uitoefening van hun ambt. Het traject is speciaal voor predikanten ontwikkeld.

Het accent ligt op het inspirerend leiding geven aan de gemeente. In het traject is er aandacht voor persoonlijke drijfveren en bronnen, waardoor het professioneel handelen wordt vergroot en het persoonlijk leiderschap versterkt. Doel van deze vorm van coaching is dat predikanten bevlogen en geïnspireerd blijven zodat zij met vreugde en voldoening kunnen werken. ‘In een notendop: meer gaan doen waar je energie van krijgt’ vat een van de coaches het doel van het traject samen.

De coaching bestaat uit 7 gesprekken met elk een eigen focus en huiswerkopdrachten. Voorafgaand aan het coachtraject vult u een vragenlijst in. Aan de hand van dit intakeformulier worden in het eerste gesprek de coachvraag en de persoonlijke coachdoelen geformuleerd. Het versterken van autonomie, benutten van energiebronnen, vergroten van steun en het ontwikkelen van competenties komt afzonderlijk aan bod in de zes daaropvolgende gesprekken.
Lees verder