Op zegen gebouwd

Tijdens de vergadering van 17 november jl. nam ds. Dick Steenks na 10 jaar afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting Ruimzicht. Bij zijn overdenking stond hij stil bij Psalm 127:1 ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’.

‘Ik heb deze psalm eigenlijk altijd met Ruimzicht geassocieerd. Wij bouwen huizen op. We verbouwen huizen. Huizen om in te huizen, om te wonen. Christelijke huizen om precies te zijn. En dus hebben we God nodig. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Daar zit iets in van het werk van de Geest en hoezeer we daar afhankelijk van zijn. Wij kunnen bedenken wat we willen, huizen bouwen zoveel als we kunnen, maar als het niet beGeesterd is of gezegend wordt, dan wordt het niet wat wij willen dat het wordt.

Deze psalm past ook goed bij onze doelgroep: jonge mensen. Het gaat immers over bouwen, hard werken, over een gezin stichten, kinderen krijgen. Een beetje een psalm die past bij de oude slogan van Veronica: Je bent jong en je wilt wat. Het leven ligt open, onbegrensde mogelijkheden, zeker in onze tijd. Eerst je opleiding afronden, dan wat reizen om iets van de wereld te zien, dan de carrière om vervolgens een gezin op te bouwen. Als je twintig bent lacht het leven je toe. Natuurlijk overdrijf ik dit, want ik weet ook wel dat er bij twintigers zorg en onzekerheid is over keuzes die gemaakt moeten worden. Maar, er is niettemin op deze leeftijd vaak een vitaliteit en een lef die je min of meer kwijtraakt als je ouder wordt. Deze psalm zou wel eens geschreven kunnen zijn als voorbereiding op een huwelijk. Want het lijkt er op dat Salomo, de dichter van deze psalm, jonge mensen iets wil leren. Namelijk dit: het verschil tussen succes en zegen. Niet: zonder God geen succes, maar: zonder God geen zegen. Succes valt grotendeels te organiseren. Het mislukt wel eens, dingen kunnen anders gaan dan je ze had gepland, maar toch je kunt een lijn uitzetten, een plan opstellen, een tijdpad erbij bieden.

Maar met zegen ligt het anders. Die moet je krijgen. Daar kun je om vragen, die mag je verwachten, daar kun je je voor open stellen.
Je kunt heel veel plannen, organiseren: het huis dat je bouwen wilt, je carrière die je uit stippelt, het gezin dat stichten wil. Ja, misschien kun je de kinderen plannen en lukt dat ook nog. Volgend jaar de eerste en dan twee jaar later de tweede. Maar geluk, zegen kun je niet plannen zegt de psalmist. Niet met laat opblijven, met vroeg opstaan, met hard werken.

Wat de psalmist zegt, doet me denken aan wat Jezus zegt in Mat.6, in de Bergrede: ‘wat maak je je bezorgd…. Je kunt geen el aan je levensloop toevoegen.’ Natuurlijk heeft Jezus hier niet bedoeld dat er niet gezorgd moet worden, en dat we maar moeten gaan zitten wachten tot de ‘gebraden ganzen in onze mond vliegen’. Maar het gaat hem hierom: het echte leven kun je niet maken, niet kopen, niet organiseren, maar alleen ontvangen. Ik ben me daar altijd wel bewust van. Dat het God is die echt bouwt. Met zijn zegen, met Zijn Geest. Daarom heb ik in de loop van de tijd ook geleerd om me minder druk te maken over hoe het met de kerk verder moet. De toekomst ziet er somber uit. En ik zou die toekomst graag wat rooskleuriger maken en daar doe ik ook mijn uiterste best voor, maar ik realiseer me dat het uiteindelijk God zelf is die er over gaat.

Paus Johannes de 23e maakte zich ook nogal druk om de kerk, maar zei op een avond: ‘Heer, het is uw kerk, ik ga slapen’. Hij besefte dat hij niet zelf de kerk overeind kon houden. De kerk is Gods werk. Hij zei niet: ‘De kerk is Gods werk, ik ga slapen’. Nee, hij ging in gebed: ‘Heer, het is uw kerk.’. We laten het werk van de kerk en dat van Ruimzicht niet alleen aan God over. We bouwen en verbouwen samen met God. God heeft ons nodig en wij God. Zonder God lukt het niet, maar zonder ons ook niet. En daarom is het gebed ook nodig, om met God te overleggen. Om onszelf voor te leggen: ‘hier zijn wij Heer. We willen er iets van maken, maar we kunnen dat niet zonder U. Zegen het werk met uw handen wat wij met onze handen doen.’

Daarom vind ik deze psalm zo mooi bij Ruimzicht passen. Omdat wij samen met God huizen bouwen waarin je gezegend kunt wonen om tot zegen te zijn.’