Casa Mundo!

Op zaterdag 15 november 2014 werd het nieuwste convivium van Stichting Ruimzicht geopend. De voormalige Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat in Groningen is een prachtig studentenhuis geworden waar 8 internationale studenten van de PThU en 7 studenten/jonge alumni van allerlei achtergrond samen wonen.Stichting Ruimzicht heeft de voormalige kerk aangekocht met als ideaal om een internationaal convivium te starten in samenwerking met de PThU. De PThU ontvangt jaarlijks een groep van 8 tot 10, mogelijk in de toekomst meer, internationale studenten. Om hen een goede woonplek te bieden, waar er mogelijkheden zijn tot samenleven met Nederlandse studenten, is de samenwerking gezocht met Stichting Ruimzicht. De studenten komen van over de hele wereld. Dit collegejaar zijn er jonge mannen en vrouwen gekomen uit China, Zuid-Korea, Ecuador, Myanmar, Roemenië en Indonesië. Zij studeren een jaar lang aan de PThU om met een masterbul op zak weer terug te gaan naar hun land. Sommigen zijn predikant en verlaten voor hun jaar hun gemeente en niet zelden hun (jonge) gezin. Na dit jaar ligt er soms een docentschap aan een theologische universiteit of seminarie in het verschiet of ontwikkelen zij zich op een andere manier verder op het terrein van de theologie. Een bonte verzameling mensen, van wie de een goed Engels spreekt en de ander zich hierin nog flink moet oefenen.
Het was mooi om te zien op de officiële openingsavond van het convivium dat er een goed begin is gemaakt van het samenleven. Er zijn culturele verschillen en soms kun je elkaar maar moeilijk begrijpen, maar het levert vaak ook goede gesprekken op en interessante uitwisselingen. Samen met ds. Florida de Kok (Ruimzicht) was ik als academiepastor van de PThU in oktober op bezoek in het convivium en hadden we een leuke inhoudelijke avond voorbereid waarbij onze namen en de achtergronden van die naamgeving aan de orde kwamen en we daarnaast via de Atlas of Experience verder met elkaar in gesprek gingen.
Maar op 15 november was het dan eindelijk zover: de naam van het Internationaal Convivium werd onthuld, een groot aantal bewoners werden middels een prachtig ritueel geïnstalleerd en bijna zestig gasten werden getrakteerd op een heerlijk diner, met cabaret en een heuse pinata vol snoep en ballonnen toe! Vertegenwoordigers van andere convivia, zoals Moeshoes en Pakhuis Londen waren aanwezig, diverse mensen van het bestuur en medewerkers van Ruimzicht, vertegenwoordigers van de PThU en familie en vrienden van de bewoners.
Het huis is gedoopt met de naam Casa Mundo, huis van de wereld. Van Stichting Ruimzicht kregen de bewoners een poster met daarop geschreven waar het huis voor staat: In this house… we live, have fun, argue, speak the truth, love and respect eachother, make mistakes, say sorry. We are a community, this is home.
Ds. Florida de Kok had samen met de studenten een mooi liturgisch moment voorbereid. Psalm 27:4-6 stond centraal:
I’m asking God for one thing only one thing:
To live with him in his house my whole life long.
I’ll contemplate his beauty; I’ll study at his feet.
That’s the only quiet, secure place in a noisy world,the prefect getaway, far from the buzz of traffic.
God holds my head and shoulders above all who try to pull me down.
I’m headed for his place to offer anthems that will raise the roof!
Already I’m singing God-songs; I’m making music to God.
In haar overweging ging zij in op het samenwonen in dit huis, met alle leuke en ingewikkelde kanten die het zal hebben. Een huis om in te wonen, dat een thuis kan worden. Waar men elkaar kan ondersteunen en wegwijs kan maken, lol kan hebben en stil kan zijn.

Convivium Laudate!

Jasja Nottelman is academiepastor aan de PThU en redactielid Predikant & Samenleving,orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten. Het verslag is met toestemming overgenomen.