Van de nieuwe voorzitter

Sinds 17 november 2014 heeft Ruimzicht een nieuwe bestuursvoorzitter. Op die dag heb ik, Fabian Keijzer, de voorzittershamer overgenomen van Dick Steenks. Voor wie mij niet kent: ik ben oud-bewoner van convivium Moeshoes en sinds ruim een jaar maak ik deel uit van het Ruimzichtbestuur. In het dagelijks leven ben ik jurist en theoloog (al is dat laatste nog work in progress). Ik woon en werk in Groningen. Inderdaad, ver van het hoofdkwartier van Ruimzicht, maar wel dicht bij onze drie Groningse convivia.

Op 12 december namen we als bestuur niet alleen afscheid van Dick Steenks, maar ook van Jan Oortgiesen. Beiden hebben Ruimzicht zeer lang als bestuurder gediend, en daar zijn we dankbaar voor. Jan werd bij het afscheid geroemd om zijn daadkrachtige en compassievolle persoonlijkheid. Dick was niet alleen een betrokken bestuurder met oog voor een gezellige sfeer. Hij was ook niet het type voorzitter om slechts ‘op de winkel te passen’. Mede dankzij zijn inspanningen is er de afgelopen dan ook ingezet op nieuw beleid, waar het coachingsproject voor predikanten en Casa Mundo (ons internationale convivium) de vruchten van zijn.

Als nieuwe bestuursvoorzitter hoop ik ons nieuwe beleid verder tot bloei te mogen brengen. Daarbij zal het wel zaak zijn om Ruimzicht toekomstbestendig te houden. Centraal daarin is de zorg voor het welzijn van de convivia, zowel geestelijk door het werk van convivium-pastor Florida de Kok, als materieel door het onderhoud van de gebouwen. Toekomstbestendigheid is ook een financiële zorg: de tijd dat alles gefinancierd kon worden uit rente en dividend lijkt voorgoed voorbij. Des te belangrijker is het om de inkomsten uit levend geld op peil te houden.Veel mogelijkheden om te bezuinigen heeft Ruimzicht niet. En met alleen de keuze om de nieuwsbrief voortaan digitaal te verspreiden, komen we er niet.

Het is dan ook na een moeilijke afweging dat het bestuur de pijnlijke beslissing heeft genomen om op termijn ons convivium Doedoleith te verkopen. Zowel de besluitvorming zelf, als de uitvoering en de communicatie daarover hebben we zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen, met veel oog voor allen die door deze beslissing geraakt worden. Zo garanderen we de huidige bewoners van Doedoleith dat ze hun driejaarsperiode samen vol kunnen maken.
Juist vanuit een rijke traditie heeft Ruimzicht kansen om ook in de toekomst haar doelstellingen waar te maken. Dat vraagt wel om een verantwoord en duurzaam beheer, en dus soms ook om moeilijke keuzes. Alleen zo kan Ruimzicht zich blijven vernieuwen, met de spreekwoordelijke ‘takken naar de toekomst’.