Periodieke schenking

Wil Ruimzicht zich kunnen blijven inzetten voor studenten (convivia), aanstaande predikanten (Fonds Aktie Late Roepingen) en huidige gemeentepredikanten (coaching), dan is het zaak om Ruimzicht toekomstbestendig te houden. Die toekomstbestendigheid vraagt om een gezonde financiële situatie.De tijd dat alles gefinancierd kon worden uit rente en dividend lijkt voorgoed voorbij. Des te belangrijker is het om de inkomsten uit levend geld op peil te houden. U helpt ons met uw financiële bijdrage. U kunt die bijdrage structureel maken door er een periodieke schenking van te maken. Bij een periodieke schenking van minimaal 5 jaar is het bedrag onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar. Op onze website vindt u het benodigde formulier: Periodieke Schenking. U kunt onze stichting uiteraard ook steunen met een eenmalige gift door storting op NL89 INGB 0696 3614 18. In mei ontvangen alle donateurs het jaarlijkse verzoek om een bijdrage.