Stip op de horizon

Beraadsdag. Het is een beetje een plechtig woord, maar het past goed bij de traditie van het Ruimzichtbestuur om één dag per jaar met bestuur en staf om tafel te zitten om in een ontspannen sfeer van gedachten te wisselen over onze ‘stip op de horizon’: waar willen we met Ruimzicht naartoe?

Dit jaar was Utrecht onze vergaderlocatie. We begonnen met een rondleiding in convivium Tout Passe en een heerlijke lunch met de bewoners (waarvoor nogmaals dank!). Vervolgens trokken we ons terug op een nog historischer plek: de sacristie van de Dom. Een passende ruimte om over belangrijke zaken te spreken.
De convivia zijn het hart van Ruimzicht, zoals we met elkaar constateerden. De studentenwereld is echter volop in beweging, mede onder invloed van allerlei politieke ontwikkelingen. Hoe houden we onze convivia bij de tijd? Belangrijk is in elk geval om de studenten meer bij het werk van Ruimzicht te betrekken. Dat is een onderwerp waarover we nog vaker zullen spreken in het bestuur.
Tijdens de beraadsdag boog het bestuur zich verder over ons coachingsproject. We bieden inmiddels coaching aan predikanten volgens de formule die we eerder specifiek voor hen hebben ontwikkeld (zie www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching). Reden om ons nu vast te buigen over de toekomst van ons coachingsproject. Wat willen we ermee bereiken? Wanneer is het een succes? Deze en andere vragen kwamen uitvoerig aan bod.
In hun oorspronkelijke betekenis zijn convivia ‘tafelgemeenschappen’. We sloten onze beraadsdag dan ook af met een gezamenlijke maaltijd. Daarbij namen we afscheid van ons mede-bestuurslid Anouschka van Wettum. Zij gaat in Parijs studeren, zodat ze zowel haar convivium Villa Spina Rosa als het bestuur moet verlaten. We gaan Anouschka missen! Gelukkig blijven de convivia in ons bestuur vertegenwoordigd: Johanneke Klaassens (Tout Passe) is sinds de beraadsdag officieel het nieuwe student-bestuurslid, waar we heel blij mee zijn.

Fabian Keijzer, voorzitter