Nieuw bondgenootschap richt zich op welbevinden dominees

Predikanten die verzekerd zijn bij Dominass kunnen zich sinds deze maand zonder kosten richten tot Stichting Ruimzicht met werkgerelateerde hulpvragen. Predikantenverzekeraar Dominass en Ruimzicht, dat zich ten doel stelt predikanten te ondersteunen in hun ambt, hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

Ruimzicht gaat functioneren als ‘portaal’ waar predikanten terechtkunnen met het oog op coaching. De aanvullende zorgverzekering van Dominass vergoedt dit.

Voor Dominass is het belangrijk dat predikanten optimaal kunnen functioneren, zodat uitval voorkomen wordt. Ruimzicht wil dat predikanten hun werk met plezier doen. Stress en het risico op burn-out is relatief hoog onder deze beroepsgroep. Daarbij is werkbegeleiding als secundaire arbeidsvoorwaarde in 2017 komen te vervallen voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland, waar de meeste predikanten werkzaam zijn.

Ruimzicht heeft alle expertise in huis om kundig op vragen van predikanten in te gaan, ontdekte Hans van Klaarbergen van Dominass. Het traject ‘coachen naar bevlogenheid ‘ van Ruimzicht is speciaal voor hen ontwikkeld.  Wat de organisaties bindt, is de inzet voor het welzijn en het welbevinden van predikanten en hen te ondersteunen in hun werk, aldus Florida de Kok van Ruimzicht. ‘Vanuit heel verschillende perspectieven vullen we elkaar aan en kunnen we doen waar we goed in zijn.’
Predikanten in de Protestantse Kerk kunnen het coachtraject van Ruimzicht volgen in het kader van de Permanente Educatie.

Voorkomen is beter dan genezen

Onderzoek dat Stichting Ruimzicht in 2013/2014 liet doen naar bevlogenheid en burn-out bracht de problemen onder dominees in kaart. Gebrek aan steun van hun kerkenraad en gemis aan ‘hoop’ als persoonlijke hulpbron, conflicten blijken belangrijke factoren bij het ontstaan van burn-out. Naast privéproblemen wordt stress veroorzaakt door omstandigheden als taakonduidelijkheid, negatieve werkdruk en gebrek aan stressbestendigheid.

Uit een pilotstudie bleek dat chronische stress en uitputting significant verminderen door coaching van gemeentepredikanten. Het percentage predikanten met burn-out daalde van 24,6% naar 4,1% en het aantal predikanten met hoge stress zakte van 88,4% naar 34,6%. Zie: www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching

Coaching kun je zien als een soort APK-beurt, concludeerde onderzoeker Anne Weiland destijds op basis van deze resultaten. Geen overbodige luxe, want op de inzet, de geloofsmotivatie en het elan van een gemeentepredikant wordt permanent een beroep gedaan.  Dominass zag het gebeuren. Het aantal conflictsituaties tussen kerkenraden en predikanten neemt toe, steeds meer predikanten raken psychisch uitgeblust, weet Hans van Klaarbergen. Samen met zijn broer leidt hij Dominass Assurantiën BV en als zorgverzekeraars weten ze dat voorkomen veel voordeliger is dan genezen – in meer dan één opzicht. ‘Het mooie van de overeenkomst met Ruimzicht is dat wij samen een alternatief gevonden hebben voor het gat dat ontstaan is door het wegvallen van de werkbegeleiding. Predikanten met een hulpvraag bieden we hiermee houvast en we geven ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.’