‘Sjalom alechem’, Sedermaaltijd in De Hooge Stoep

‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?’ Deze vraag wordt gesteld bij de Sedermaaltijd, die de Joden elk jaar houden tijdens het feest Pesach (dit jaar op woensdag 8 april). Convivium De Hooge Stoep heeft op de huisavond bij deze bijzondere viering stilgestaan. Sommige bewoners hebben de maaltijd met matzes voorbereid, anderen hebben iets tijdens de viering voorgedragen, bijvoorbeeld een muziekstuk, een gedicht of een bijbeltekst. Door het gebruik van een Messiaanse Haggada (liturgie) werden er verwijzingen gemaakt naar Jezus en het Nieuwe Testament. Door het luisteren naar een audiofragment van convivium-pastor Florida werd duidelijk dat Pesach/Pasen een boodschap van hoop en vrijheid brengt. Ondanks de aangrijpende tijd van het coronavirus werd op deze huisavond met elkaar gedeeld waar hoop te zien is: God, familie en de bloei van een bloempje in een gevel van het huis. Ook De Lairessestraat heeft iets kunnen horen van deze hoop, want op het einde van de avond zong De Hooge Stoep onder begeleiding van een kornet luidkeels het Hebreeuwse lied ‘Hevénoe sjalom alechem’ (Wij wensen u vrede).