Uit de convivia ’19-’20

Elk jaar maken de convivia een jaarverslag aan de hand van enkele vragen. Dat verslag geeft een mooi inkijkje in het reilen en zeilen van de huizen en is bovendien erg leuk om te lezen. Voor u als Nieuwsbrieflezer een kleine selectie!

Hoe is het gegaan met de bezinnende activiteiten? Met praten over geloof en leven? Wordt er in jullie huis gezongen, gelezen, gebeden? Konden jullie geloof en inspiratie delen? Hoe dan?

Dit jaar heeft de limocie. meerdere activiteiten georganiseerd m.b.t. het geloof. We hebben theologen-ouders uitgenodigd, een Pesach maaltijd georganiseerd, kerkdiensten bezocht en discussies gevoerd over het geloof. (DHS)

Vooral in het begin van het jaar hebben we ochtendgebeden gehouden, daarna is dat wat verminderd door gebrek aan initiatief. De liturgische momenten (Limo’s) tijdens de huisavonden gaan goed en krijgen verschillende invullingen. Praten over geloof, zeker in theologische gesprekken, gebeurt alom. We zouden er af en toe, zeker aan het begin van het jaar, meer gestructureerde aandacht aan kunnen geven. Zo bleek tijdens huisweekend een gesprek met als titel ‘so far, so good’ heel vruchtbaar: iedereen kon z’n ervaring met mooie en minder mooie kanten van dit jaar tot nu toe delen. Met Z. uitvallen en terugkeer naar India hebben we met z’n allen samen gebeden, waaruit we veel kracht hebben geput. Dit gebed, voor genezing, werd door huisgenoten ook ervaren als ‘healing’. Veel van de bewoners ervoeren in deze situatie het potentieel van ons huis. Dat heeft veel van ons geraakt. (CM)

Sporadisch ontstaan er gesprekken over het geloof en leven. Dat gebeurt op lange avonden waarin we bijvoorbeeld lekkere biertjes of wijn drinken. Maar ook tijdens de huisavonden wordt er aandacht besteed aan het geloof, elkaar beter leren kennen en grote levensvragen.

We hebben na het eten altijd een limo. Iemand bereidt dit voor en bespreekt een onderwerp waar hij of zij veel mee bezig is geweest de afgelopen tijd of een onderwerp dat hij of zij interessant vindt om over te praten. (DSH)

In PL was er natuurlijk afgelopen jaar tijdens het LiMo en groot LiMo-avond ruimte om te praten over het leven en ook hoe je daarin staat als een christen. Daarnaast kan je ook op andere momenten in PL goede gesprekken hebben over het leven. In huis wordt niet echt gezongen, af en toe werd er wel tijdens LiMo een klein stukje uit de bijbel gelezen om daarover door te praten en bij het avondeten is er altijd ruimte voor een stil gebed.

Wij konden ons geloof delen door middel van onderlinge gesprekken en tijdens de corona tijd hebben wij regelmatig op zondag een kerkdienst gestreamd om die samen met een aantal huisgenoten te volgen. Op die manier hebben we samen ons geloof kunnen delen met elkaar. (PL)

Qua bezinnende activiteiten hadden wij aan het begin van het academisch jaar een tijd nodig om op te starten. De LiMo’s werden bijvoorbeeld pas laat voorbereid, wat bleek uit het resultaat. De Vemocie (verdiepende momentencommissie) draaide vanaf het begin van het jaar goed, maar pas later in het jaar werden de avonden ook echt verdiepend. Zo deden we aan het begin van het jaar een soort escaperoom thuis, met een groepsrollentest erbij. Deze avond sloeg beperkt aan. Toen wij later in het jaar een “TP zoekt bijbeltekst” avond hielden, was iedereen enthousiast en hadden we in kleinere groepjes verdiepende gesprekken. Daarnaast zien we ook dat de gesprekken buiten de huisavonden om steeds meer verdiepend zijn. Mensen zijn voorbij de standaardvragen als ‘hoe was je dag?’, en zoeken met elkaar meer de randjes op met vragen als ‘maar hoe denk jij daarover?’ of ‘Hoe gaat dat bij jou in de kerk dan?’ Wat ons betreft een uitstekende ontwikkeling! (TP)

De bezinnende activiteiten zijn dit jaar ook goed gegaan. Op religieuze huisavonden hebben we verschillende activiteiten gedaan, zoals een Bijbelstudie van verschillende parabels van Jezus, kaarsjes aansteken voor kwetsbare activiteiten, Bijbelquizzes en nog veel andere dingen. Qua geloof hebben we een divers huis. Sommigen zijn overtuigd christelijk, anderen twijfelen meer en weer anderen zijn er enigszins vanaf gestapt. Toch is iedereen er in geïnteresseerd en zijn de bezinnende activiteiten op huisavond bijna altijd een succes. Verder wordt er altijd voor het eten gebeden, D. speelt ook goed piano, dus op sommige avonden zingen we met elkaar opwekking of Taizé. Ook monden sommige gesprekken spontaan uit in een discussie over het geloof. Het gaat wat dat betreft heel goed met VSR. (VSR)

Hoe verliepen de sociale activiteiten/het vrijwilligerswerk? Welke zijn er? Deed iedereen daar aan mee? Wat ging goed en waar liepen jullie tegen op?

Het vrijwilligerswerk heeft dit jaar een kantelpunt bereikt. We zijn van de zoekende fase overgegaan naar de opbouwende en verdiepende fase. Vanuit de verantwoordelijke commissie, welteverstaan M. en R., zijn er goede communicatielijnen uitgerold met de desbetreffende partijen. Op dit moment is er een veelzijdig pakket aan vrijwilligerswerk. Er wordt geholpen bij een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en men geeft taalles aan vluchtelingen en statushouders. Beide plekken bieden een mooie verscheidenheid aan activiteiten voor de leden van het convivium, maar bovenal worden zij ervaren als waardevolle manieren om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Het voltallige convivium neemt deel aan het vrijwilligerswerk en er worden weinig hobbels in de procedures en uitvoering ervaren. (AK)

Dit jaar heeft er geen sociale dag plaatsgevonden, vanwege corona. Wel doen mensen nog steeds vrijwilligerswerk zoals bij Tot Heil des Volks, voor ouderen en dak- en thuislozen. Echter, is door de coronacrisis veel vrijwilligerswerk op pauze gezet.(DHS)

Als Convivium hebben we geprobeerd om vrijwilligerswerk op te pakken in de buurt. Hiervoor zijn meerdere gesprekken over en weer geweest. Echter beschikte de externe partij niet over dermate communicatie skills dat het tot een daadwerkelijke overeenstemming is gekomen. Als Convivium hebben we dus weinig tot geen activiteiten kunnen ondernemen. Wel heeft ons huis deel uitgemaakt van Stukafest. Hierbij is onze woonkamer gebruikt als podium voor lokale musici. De bewoners van Pakhuis London hebben hierin gefungeerd als gastvrouw of gastheer. Daarnaast hebben verschillende individuen uit eigen beweging vrijwilligerswerk gedaan, of (tegen betaling) mensen geholpen die hulp nodig hadden. Denk hierbij aan het rondbrengen van voedselpakketten voor de Voedselbank, of schoonmaken bij ouderen op leeftijd, die dit zelf niet meer goed kunnen. Ook zijn er geprinte preken rondgebracht door verschillende bewoners. Dit had te maken met het feit dat kerkdiensten niet door konden gaan i.v.m. het Coronavirus. (PL)

Zijn er die het weekend in huis doorbrachten en hoe vaak? Met welke kerken was er dan contact?

Regelmatig brengen huisgenoten tijd door in de Stadhouder tijdens het weekend. Het verschilt per weekend hoeveel huisgenoten thuis zijn. Vaak wordt er aan elkaar gevraagd of je hier blijft of naar ‘thuisthuis’ gaat. Velen blijven ook in DSH als ze horen dat het gezellig druk wordt in huis komend weekend. Als huisgenoten in het weekend thuis blijven dan hebben wij contact met de Nieuwe kerk en Geertekerk. (DSH)

D., T. en D. zijn bijna altijd wel in het weekend in PL. D. omdat zijn thuisthuis te ver weg is om elk weekend naar zijn ouders te gaan, dan moet hij helemaal naar Noorwegen. T’s en D’s ouders  wonen juist te dichtbij om het weekend naar thuisthuis te gaan. Deze drie jongens worden wisselend vergezeld van andere huisgenoten. De rest is ook vaak in huis in het weekend, maar gaan ook regelmatig naar thuisthuis of ergens anders heen. De kerken die dan worden bezocht zijn de Nieuwe Kerk, de Pepergasthuiskerk en de Martinikerk. (PL)

Met welke activiteiten kwam jullie convivium naar buiten, in relatie met buurt, kerk, woonplaats of onderwijsinstelling?

We hebben afgelopen jaar vooral de buren benaderd. Tijdens ons thuisweekend vond een schoonmaak plaats in de straat. We hebben dus met het volledige huis geholpen met het weghalen van onkruid en het aanvegen van de straat. Daarnaast hebben we een buurtbarbecue georganiseerd waar we in goed contact met onze buren zijn gekomen. Het werd zeer gewaardeerd in de buurt en wij zijn beter bekend met de mensen die bij ons in de straat wonen. Afgelopen koningsdag (woningsdag) hebben we ook samen met de buurt deze speciale dag doorgebracht. Vooral met de buren die ook op hun dakterras zaten. Ondanks dat we niet echt samen waren met de buurt hebben we toch samen deze feestdag gevierd. (AK)

We organiseerden in het voorjaar voor de tweede keer een optreden van Stukafest in Casa Mundo. Dat trok veel mensen, maar had onderling wat beter afgestemd kunnen worden. Ook voor onze Lustrumviering hadden we veel mensen uitgenodigd en waren gasten van de PThU en oud-bewoners aanwezig. Onder de organisatie daarvan zetten we samen de schouders, wat ons groepsgevoel versterkte. Zo werkt het bij ons in huis – in plaats van een al aanwezig groepsgevoel, vloeit de saamhorigheid voort uit gezamenlijk georganiseerde activiteiten. (CM)

Zoals eerder genoemd, hebben we als huis meermaals ons ingezet voor Happietaria in Groningen. Dit was een erg leuke en fijne ervaring om met elkaar te delen. Af en toe komt het weer in een gesprek naar boven, waarin er erg goed op wordt teruggekeken. Daarnaast hebben we ons jaarlijks kerstdiner gehouden waarbij verschillende vrienden en familieleden zijn uitgenodigd. Ook hebben wij hiervoor de andere bewoners van het pand (Paul, De Poort) uitgenodigd om deze feestelijke maaltijd met ons te delen. (MH)

Wij zijn dit jaar met activiteiten op huisavonden niet vaak buiten het huis gekomen. Dit heeft natuurlijk met het coronacrisis te maken wat zeer limiterend is bij goed weer. Op koningsdag en dodenherdenking heeft J. vanuit  zijn kamer richting de achtertuin met zijn trompet muziek gemaakt. Dit is positief geweest voor het huis en is goed ontvangen door onze buren. Gedurende het jaar vond er consistent vrijwilligerswerk plaats en zijn wij ook geld wezen ophalen voor het KWF kankerbestrijding. Op thuisweekend hebben wij een gymzaal gehuurd en zijn de volgende dag naar de Nieuwe Kerk in Utrecht geweest. (TP)

Wat kwam er terecht van de contacten met de andere convivia? (Convivium dag, inauguraties, studentenraad, drieschapsberaad, informele contacten etc.)

Het contact met andere convivia is dit jaar gering geweest. Er stond een gezamenlijke huisavond ingepland met PL, maar deze is helaas niet doorgegaan door Corona. Er was ambitie om ook een gezamenlijke huisavond in te plannen met CM, maar dit is eveneens stopgezet door Corona. Ook was het jaar wat anders dan gepland door het ontbreken van de Convivium dag, waar de banden met de andere convivia normaal gesproken een ‘boost’ krijgen. Er wordt getracht om aanwezig te zijn de verschillende studentenraden, echter was dit niet mogelijk de eerste keer. Bij de tweede studentenraad (die digitaal plaatsvond) waren wij wel aanwezig. (MH)

Zoals eerder genoemd verloopt het contact met VSR razend goed, en ook met Tout Passe en Akapella hebben veel conviviumbewoners onderling contact. De studentenraad wordt trouw bijgewoond door stadhouders, inauguraties van andere huizen in Utrecht vast bezocht, en bij het drieschapsberaad heeft ons drieschap veel van de andere drieschappen mogen leren en ook meegedacht met hen. Dit was erg waardevol en is veel mee gedaan! (DSH)

Wanneer waren er huisweekends en hoe verliepen die?

In februari is er een thuisblijfweekend geweest. Dit was een groot succes; zo zijn we op vrijdag lekker gaan feesten in de stad, hebben we zaterdag gegeten bij Happietaria en op zondag zijn we naar de kerk gegaan en naar een escaperoom. Tussendoor hebben we veel spelletjes samen gespeeld en veel met elkaar gelachen. We hadden ook een wegweekend gepland staan in het weekend van Hemelvaart, maar dit weekend is helaas niet doorgegaan vanwege corona. (TP)

Zijn de plannen en ambities van 2019-2020 gerealiseerd? En welke plannen hebben jullie voor het nieuwe studiejaar en verder?

Zeker! We hebben in januari een nieuwe lijst doelen opgesteld, waarin we streefden naar o.a. betere communicatie, betere banden met de buurt, meer liturgische momenten en meer muziek maken. Hier hebben we hard aan gewerkt en zal het huis aan blijven werken. Aangezien het op dit moment heel goed gaat in huis is dit vooral een kwestie van deze koers blijven volhouden (AK)

Zoals eerdere jaren ook als plan is gesteld, willen we streven naar meer cohesie in huis. Ik denk dat dit plan mede door onvoorziene omstandigheden is geslaagd dit jaar. Het is geslaagd door de wisseling van huisgenoten en door de coronatijd, waardoor er substantieel meer tijd met elkaar doorgebracht. (MH)

Hoe kijken jullie terug op de ‘corona-tijd’, wat heeft dit voor jullie als huis en voor de bewoners betekend.

Op moment van schrijven zitten wij nog in de corona-tijd. Op verschillende punten zien wij de corona-tijd als een erg waardevolle tijd in Akapella. Hoewel het in het begin zoeken was naar onze weg als convivium in de nieuwe situatie, hebben wij gezamenlijk de krachten gebundeld en leven we convivialer dan ooit. Daar waar veel huisgenoten in de eerste weken naar hun ouders teruggingen, komen langzaamaan alle mensen weer terug naar Akapella.

Doordat we meer tijd dan ooit met elkaar doorbrengen, komen wij steeds dichter bij elkaar te staan. Er wordt bijna elke dag samen gegeten en enorm veel koffie gedronken. Nu ‘normale’ activiteiten wegvallen, ontstaan er meer mogelijkheden tot grote en kleine projecten/activiteiten in huis: het opknappen van het dakterras, sportsessies in de woonkamer, exorbitante diners en meer. (Aa)

Het was voor ons allemaal best een lastige tijd. We waren totaal op elkaar aangewezen, ineens waren we constant samen en moesten we meer als een familie dan als huisgenoten leven. Vorige maandag was de laatste huisavond en gingen we samen bootje varen – toen bespraken we samen hoe hecht dat ons heeft gemaakt. Onze vriendschappen zijn nog hechter geworden en we hebben elkaar nog vele malen beter leren kennen. (VSR)

Welke gebeurtenis uit 2019-2020 staat in jullie geheugen gegrift c.q. heeft jullie huisleven bepaald?

Ik denk dat het een simpel antwoord is: de coronacrisis. Hierdoor is de dynamiek in het huis erg veranderd, doordat iedereen veel meer tijd thuis heeft doorgebracht. Ook al hadden we de coronacrisis niet gewild, hierdoor zijn we in huis wel nader tot elkaar gekomen. (MH)

Het laatste huisweekend was erg fijn om in corona tijden met alle 18 samen te komen en ondanks op dezelfde locatie te zitten als altijd toch een hele goede sfeer en alleen maar gezelligheid te hebben. Door veel activiteiten en korte rustmomenten hebben we een super leuke tijd gehad met een nog betere bonding dan normaal. Daarnaast heeft de quarantaine veel indruk op ons gemaakt omdat dit toch veel doet met de dynamiek in zo’n groot huis. Door met zijn allen 24/7 in huis te zitten merkten wij dat het in het begin 1 grote speeltuin/vakantie was geworden maar na een paar weken het alweer wat rustiger werd. Uiteindelijk heeft iedereen ook een beetje ruimte en tijd voor zichzelf nodig en ik denk dat dat heel goed te realiseren was voor iedereen. In ons huis is het hebben van je eigen plek en je comfortabel voelen met de mensen om je heen een groot goed en dit is gedurende de quarantaine zeker ook zo gebleven. Uiteindelijk mogen wij ontzettend dankbaar zijn dat we in zo’n mooi huis met elkaar mogen wonen en daarbij zo’n hecht huis zijn. (DHS)

De inauguratie wilden we vanuit de hele groep organiseren, dat is geslaagd. Het huisweekend kon niet doorgaan zoals gepland, maar werd een thuisweekend dat ons erg goed beviel. Groepsgevoel heeft zich ontwikkeld, maar door de chaotische gang van het jaar niet zoals anders had gekund. De taken in het huis zijn verdeeld, maar kunnen beter gerouleerd worden en gelijkwaardiger gedragen. Daar zijn we mee bezig; het Drieschap heeft daartoe een plan voor volgend jaar gemaakt en is voornemens dat uit te voeren. Aandachtspunt: Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van internationals vergroten, als nodig de structuur erop aanpassen. Het blijft een uitdaging om de balans te vinden tussen de ‘gelijkwaardigheid’ die voor alle bewoners geldt en tegelijk de verschillende status/rol in huis van Nederlanders t.o.v. internationals. Tenslotte doen we als huis geen ander vrijwilligerswerk omdat we ook als Nederlandse bewoners extra verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van de anderen. (CM)

De gebeurtenis die in ons geheugen gegrift is? Tja, het probleem is dat legendarische momenten niet in je geheugen blijven omdat het vaak op de ongeplande escalatie avonden zijn die Pakhuis London Pakhuis London maken. Maar slechts vlagen daarvan blijven hangen: bong, een fles bacardi, een stoel waarop gedanst kan worden, goeie slechte muziek en ochtenden erna met english breakfast made by het lievelingsteam: de vegetariërs. (PL)

De nieuwe huisgenoten mengen zich echt vet goed in huis. Ze brengen een nieuw soort energie om veel dingen samen te doen, zoals eten in de weekenden, films kijken en chille avonden met biertjes. Het is tof om ze nu al te zien groeien in zelfstandigheid en in investering in het huis. Daarnaast is het eigenlijk best wel nice dat de lockdown heeft gezorgd voor een hechte en snel ontstane band doordat we zo veel thuis zijn met elkaar. (TP)

Uiteraard het hele quarantaine-gedoe. Maar dan vooral dat ons huis zo goed heeft samengewerkt. Er werden schema’s gemaakt voor boodschappen die gedaan moesten worden en er werden regels opgesteld. In deze tijd is er bij twee huisgenoten een groot verlies opgetreden, waarbij we als gehele huis samenkwamen om ons in te zetten om samen te bidden/te zijn/te verbinden. (VSR)