De eeuw van haar vader

Van een trouwe Ruimzichtbegunstiger ontving ik enkele foto’s uit de nalatenschap van haar vader. Ten tijde van de foto’s was hij nog niet haar vader, maar een jonge knaap die op het internaat in Doetinchem verbleef. Hij woonde er samen met tientallen andere jongens en volgde er onderwijs. Velen van hen zouden aansluitend theologie gaan studeren en predikant worden.

Bij de foto’s zijn de rapporten gevoegd. Het zijn grote vellen (ca 35 x 50 cm), inmiddels een beetje geel, maar netjes gevouwen en bewaard, en op die vellen staan de resultaten van alle ‘kwekelingen’. Voluit: Staat van de vorderingen onzer Kwekelingen in alle vakken, waarin zij te Doetinchem zijn onderwezen. J. van Kuiken blijkt een goede leerling. In de Vijfde Klasse scoort hij alleen voor Grieksch onvoldoende. De overige vakken, waaronder Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Natuurlijke Historie en ook Hebreeuwsch (in totaal 23 vakken) zijn voldoende tot zeer goed. Onder het overzicht schrijft de predikant-directeur J. Groeneweg: ‘De cijfers zijn over ‘t algemeen gunstiger dan in het vorige kwartaal. Dat verblijdt ons. Er is dan ook door de meesten goed gewerkt. In de lagere klassen hadden enkelen trouwer en ijveriger kunnen en moeten wezen. Zij beseffen nog niet genoegzaam, waartoe zij eigenlijk hier kwamen. Maar – dat kan beter worden met de jaren!’. Het mag duidelijk zijn dat deze laatste aansporing niet voor J. van Kuiken geldt.
Uit de jaartallen boven de cijferverslagen kunnen we opmaken dat J. van Kuiken zijn gehele schoolloopbaan op Ruimzicht heeft doorgebracht. In 1922 behaalt hij zijn gymnasiumdiploma.

Hoewel de foto’s ongedateerd zijn en geen onderschrift hebben, kunnen we uit de informatie opmaken dat ze ergens tussen 1918 en 1922 zijn genomen. We zien onder andere een jonge jongen achter zijn bureau, samen met zijn medestudenten voor het pand (dat er nog steeds is, inmiddels Hotel Villa Ruimzicht), tijdens een wandeling in het bos of sportend in een sportlokaal (?). Het levert een prachtig tijdsbeeld op en geeft ons een inkijkje in het leven van een kwekeling op het internaat in Doetinchem. Met recht historisch materiaal.

Ds Florida de Kok