Historisch drieschapsberaad: online

Voor het eerst in de geschiedenis van Ruimzicht werd het jaarlijkse drieschapsberaad online gehouden. Tijdens zo’n beraad komen zaken aan de orde die voor de convivia van belang zijn. Een drieschap wordt gevormd door een pontifex (‘bruggenbouwer’), een Hoofd Huishouding (HoHu of HC) en penningmeester (Penni of Fiscus). Een impressie in verslagvorm.

Welkom
Welkom! Voor het eerst dat een drieschapsberaad via Zoom gehouden moet worden. Nadat iedereen zich heeft voorgesteld, presenteren de convivia zich aan de hand van een symbool. We zien onder andere een pilon (‘we zijn elkaars reddingsboei’), een scheurkalender (‘iedere dag beleven we wel iets anders’), de woonkamer (‘dit typeert de gezellige sfeer van ons huis’), een spatel (‘altijd handig, ook om biertjes mee open te maken’),  een vork (‘de 4 tanden staan symbool voor gezelligheid, diepgang/geloof, elkaars huisgenoten zijn en het veel met elkaar beleven’ en een piano (‘als internationaal huis spreken we niet altijd elkaars taal, maar we houden allemaal van muziek en dat verbindt, ook op de huisavonden’).

Wat typeert Ruimzicht? we bekijken twee filmpjes: eentje van de convivia en het lustrumfilmpje van 150 jaar Ruimzicht.

Thuislunch en Limo
Na een door Ruimzicht gesponsorde thuislunch houdt De Hooge Stoep een LiMo.
De kaars wordt aangestoken. 4 november was Dankdag voor gewas en arbeid. Psalm 100 klonk, een dank psalm. Danken in deze crisistijd? Is er nu wel reden om te danken? Sinds WO II hebben we ons niet meer zo kwetsbaar gevoeld. Ander aspect om te danken is dat we het allemaal goed willen doen (onze contacten, onze studie etc. etc.). Is een goed leven een perfect leven? Streven naar het perfecte leven is moeilijk, welke maatstaven hanteer je? Maar JA, we mogen dankbaar zijn: dankbaar voor wat we hebben gekregen, dankbaar dat we in de convivia wonen, dankbaar voor al het moois om ons heen. Laten we ons realiseren hoe goed het is, ondanks alles op dit moment. Oud lied, maar nog zo waar: ‘Tel je zegeningen, tel ze 1 voor 1, tel ze allen en vergeet er geen’. Dankbaar voor de traditie van Ruimzicht en hopen van betekenis te kunnen zijn voor de ander.
Dank voor deze bijzondere Limo. Thema van dankbaarheid geeft nu al extra dimensie aan deze bijeenkomst.

Wat moet er vandaag zeker aan de orde komen:
TP/DHS – Corona, wordt dit het nieuwe normaal en hoe gaan we hier als huis mee om, hoe hou je de lol erin en wat kan de rol van het drieschap hierin zijn.
TP/PL – willen de energierekening naar beneden. Dit wordt zo dadelijk in het Pennie-overleg besproken.

Bladeren door het pontiboekje
Belangrijk: Staan gegevens van de staf in. Staf is er voor de drieschappen om hen bij te staan.
Aannameprocedure: Zoek naar mensen die in het huis passen maar ook naar de persoon die iets wil/kan bijdragen aan convivium, dus eigenlijk een dubbele zoektocht. Bij aanname rekening houden met diversiteit: geslacht, studie, kerkelijk achtergrond. Prima als men lid is van een vereniging maar men moet zich ook echt inzetten voor het huis. Regel is dat nooit meer dan 1/3 van een huis lid is van  dezelfde vereniging. Huizen hospiteren ook in deze Corona-tijd het liefst live, maar kiezen nu vaak voor speeddaten.  
Inauguratie: Een vast onderdeel om studenten zich nog beter thuis te laten voelen. Moet nu in Coronatijd ook helaas anders.
DHS – heeft geïnaugureerd met de ouders via zoom. Was geslaagde avond.
DSH – heeft geïnaugureerd met 3 gasten, uit elk Utrechts convivium een. Was leuk.
TP heeft inauguratie uitgesteld vanwege de zwaardere maatregelen en de achterliggende gedachte van de inauguratie (voorstellen aan andere convivia en band op bouwen).

Reactie: onderschat het belang van de inauguratie niet en stel het niet te lang uit, anders zijn de 3 jaar om. Probeer hier creatief mee om te gaan.

 Verblijfsduur: Is en blijft 3 jaar. Belangrijkste argument: Convivium is bedoeld voor mensen die net beginnen met studeren en vanuit het convivium de studentenwereld kunnen ontdekken. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om verlenging aan te vragen als het voor het huis en voor de persoon belangrijk is.

Huisorde/Drieschap: Elk huis heeft zijn huisorde, hoewel deze op diverse manieren worden weergegeven. DHS meldt dat zij dit jaar een beleidsplan hebben geschreven waarin van alles staat over het huis. Is niet drieschap-afhankelijk dus kan langer mee. Een goed functionerend drieschap heeft vaak een positieve uitwerking op het huis. En overleg als drieschap ook regelmatig met elkaar zodat je elkaar kunt ondersteunen.

Vrijwilligerswerk: Is nu lastig. Hopen dat het binnenkort weer opgepakt kan worden, er evt. nieuw vrijwilligerswerk gevonden kan worden en dat iedereen de motivatie ervoor heeft. Mooi om iets voor een ander te kunnen betekenen. In PL hebben ze in de Corona-tijd voedselpakketten voor de voedselbank weggebracht.  Meeste gemeenten hebben ook een vrijwilligersplatform waar gezocht kan worden en in Utrecht is er een samenwerking met de Protestantse Diaconie.

Belangrijk: Zorg dat er in ieder huis een actuele adreslijst van ouders is in geval van nood

Zaken m.b.t. de huizen (o.a. blz. 28 en 29 van Ponti boekje), enkele losse opmerkingen:

 • Goede Wifi is steeds onder de aandacht van Ruimzicht
 • Kijk voor aanschaf inventaris ook eens bij de Kringloop of ‘Gratis af te halen’.
 • Vervanging plafondlampen komt voor rekening van convivium, schade ontstaat vaak door onzorgvuldig gedrag.
 • Keukenkastjes etc. moeten jaarlijks even nagelopen worden en (indien nodig) gesteld worden
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast en investeer in goede relatie met de buurt. Briefje (met toelichting en 06-nummer) in de brievenbus van de buren kan gezeur voorkomen. Door feest vooraf aan te kondigen kweek je goodwill.
 • Kleine klusjes kunnen goed door het huis zelf gedaan worden en RZ verwacht dat ook van de huizen.
 • Prettig als ieder huis een klusjesman/-vrouw heeft (soms is dat de HoHu) en dat deze de contactpersoon is naar RZ toe.
 • Zorg voor het huis want het zijn mooie panden. RZ verwacht dat er op een goede/zorgvuldige manier met het huis omgegaan wordt.

Activiteiten in coronatijd en hoe hou je de lol erin
De meeste convivia organiseren meer dingen binnenshuis. Er is wel discussie over hoe men met de coronaregels moet omgaan. Er worden in de huizen creatieve nieuwe dingen bedacht. Er wordt ook veel buiten gewandeld in kleine groepjes. Als er irritaties zijn, worden die nu duidelijker en eerder uitgesproken omdat men zoveel met elkaar te maken heeft. Voor sommigen lijkt de situatie soms uitzichtloos en dat breekt zo nu en dan op. Dit geldt m.n. voor bewoners voor wie het huis eigenlijk de enige plek is waar men terecht kan. Als drieschap probeert men er wel te zijn maar dat lukt niet altijd. Weet dat Florida als er moeilijke situaties zijn altijd benaderd mag worden, zij is niet voor niets de pastor voor de convivia.

Zoomen blijkt vermoeiend. Besloten wordt om het afzonderlijke overleg met Ponti’s, Pennie’s en HoHu’s op een ander moment te doen.

Tot slot: wat neem je mee van vandaag?

 • De impact die Corona op de huizen heeft
 • Het Limo van DHS
 • Instellen van een commissie voor het hospiteren
 • Fijn om iedereen te zien/spreken
 • De ontdekking van een lokale hele goede bakker 😉
 • Tips omtrent niet te lang uitstellen van de inauguraties
 • Dat het drieschap ook veel steun aan elkaar kan hebben
 • Wees Dankbaar en Count your blessings

Iedereen hartelijk voor tijd en inspanning. Was een waardevolle bijeenkomst. Regel het taartje bij de plaatselijke bakker en praat als drieschap nog even met elkaar na. Goed weekend!

YCH12112020