Vacature Financiële commissie Ruimzicht

In de financiële commissie van Ruimzicht ontstaat een vacature. De commissie zoekt iemand met ervaring op het gebied van vastgoed. Hij of zij is bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als architect of in de woningbouwsector.

De financiële commissie
De financiële commissie staat ten dienste van het bestuur en in het bijzonder van de penningmeester voor advies over beleid en verantwoording aangaande de financiën van Ruimzicht alsmede met betrekking tot het belegd vermogen. De financiële commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen op het kantoor van Ruimzicht (Utrecht) om met de penningmeester te overleggen en van advies te dienen. De financiële commissie bestaat uit drie leden, te weten:
Peter Eenshuistra, penningmeester Ruimzicht (per 1.1.2022)
Johan van Luttikhuizen, accountancy
Vacature

Profiel leden financiële commissie:
Deskundigheid op het gebied van financiële verslaglegging en de interpretatie daarvan.
Ruime ervaring op het gebied van budgettering en meerjarige begrotingsproblematiek.
Kennis van vermogensbeheer.

Ten aanzien van de vacature:
Deskundigheid op het gebied van financiering van onroerend goed.
Deskundigheid ten aanzien van meerjarig onderhoud van onroerend goed en de planning daarvan.
Deze deskundigheid en de ervaring heeft bij voorkeur betrekking op woningbouw en/of daaraan verwant.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het kantoor (030-2540248) of Peter Eenshuistra 06-22971045