Teamcoaching van Ruimzicht

Steeds vaker werken predikanten, kerkelijk werkers en pioniers als team samen. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Teams zoeken naar een manier om dit vorm te geven, worstelen ermee of zitten klem tussen de verwachtingen en toekomstvisies van hun gemeente. Op zo’n moment komt teamcoaching van Ruimzicht in beeld.

Teamcoaching helpt een team zichzelf te begrijpen en het gezamenlijke doel helder te krijgen.

‘Nu valt het kwartje. Dankzij deze ene sessie snap ik meer van wat we aan het doen zijn dan in al die drie jaar hiervoor’.

Deelnemers zijn kerkelijke beroepskrachten (predikanten, kerkelijk werkers, pioniers) die al samenwerken of dat willen gaan doen, eventueel op advies van een kerkenraad, algemene kerkenraad, classispredikant of visitatoren. Het traject vraagt tijd en inzet van alle deelnemers, ook tussen de bijeenkomsten door.

‘Nu luisteren we eindelijk eens écht naar elkaar’.

Het doel is om als team de gemeente te leiden en daarbij effectief gebruik te maken van ieders kwaliteiten.

Werkwijze en inhoud: de zeven bijeenkomsten van ca. 3 uur vinden plaats op locatie, in de gemeente van het team. Het traject duurt ongeveer een half jaar. Daarbij komen de volgende thema’s aan bod: 1. Zien en gezien worden / 2. Wie ben ik? / 3. De verbinding 4. Koers bepalen / 5. Doelen stellen / 6. Groei / 7. Oogsten & borgen.

‘Ik had niet door dat de anderen mij zo zien; prettig te weten dat ik toch wel word gewaardeerd’.

De coaches van Ruimzicht zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. Zij of hij is, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, vertrouwd met de kerkelijke setting waarin een team functioneert.

De kosten voor het traject bedragen € 5.600,- incl. btw, ongeacht het aantal deelnemers. Overleg vooraf binnen de gemeente hoe het traject wordt bekostigd. Ruimzicht is in gesprek met enkele fondsen t.a.v. subsidiering.

Aanmelden kan met het aanmeldformulier op www.ruimzicht.nl/predikanten/teamcoaching