Vertrek Florida de Kok

Toen Florida eind november meldde dat zij een andere baan had en Ruimzicht begin 2022 ging verlaten was ik even stil. Toen dacht ik: “Wat fijn voor Florida dat zij een nieuwe stap kan zetten en wat mooi voor de kerk dat zij haar ervaring op een andere manier dienstbaar kan maken!” Maar meteen vroeg ik me natuurlijk af hoe Ruimzicht eruit gaat zien zonder Florida. En hoe we de tijd tussen haar vertrek en de komst van een nieuwe man of vrouw gaan overbruggen.

Waarneming
Die laatste vraag is inmiddels goeddeels beantwoord. Allereerst kunnen we gelukkig een extra beroep doen op de stafleden Henk Wijnbergen en Yneke Hogenkamp. Daarnaast staan voor de intake van nieuwe coachingsaanvragen Anne Weiland (coach van het eerste uur) en Ingrid Hovelynck (teamcoaching) klaar. Marleen Blootens (predikant, bestuurslid en oud-conviviumbewoner) is beschikbaar om gedurende een dag in de week de zaken rond de convivia en de Aktie Late Roepingen waar te nemen. Uiteraard legt zij in deze tijd haar werkzaamheden in het bestuur neer. We boffen ontzettend met al deze inzet!

Verschuivingen
De jaren dat Florida bij Ruimzicht werkte is er veel veranderd. Stichting Ruimzicht heeft twee doelstellingen: het ondersteunen van (a.s.) predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland in de uitoefening van hun ambt en het bevorderen van het samen leven en wonen van studenten in verbondenheid met de christelijke traditie.  Toen Florida aantrad lag het accent van het werk (naast de Aktie Late Roepingen) vooral op het begeleiden van het studentenwerk in de convivia. De laatste jaren maken we serieuzer werk van de andere doelstelling door de coachingstrajecten die wij aanbieden aan individuele predikanten en teams van predikanten. Deze verschuiving wordt weerspiegeld in de titel van de functie van Florida. Zij begon als “conviviumpastor” en vertrekt als “Ruimzicht- predikant”. 

Toekomst
De genoemde verbreding van het werk zal zeker terugkomen in het profiel van een opvolg(st)er. Over het takenpakket van de toekomstige Ruimzicht predikant hoopt het bestuur in februari besluiten te nemen. Daartoe kijken we uiteraard ook naar de taken van de andere stafleden. Het is de bedoeling om in februari/maart te beginnen met de werving en de selectie. Het zou fantastisch zijn als de nieuwe man of vrouw voor de zomer zou kunnen beginnen.

Ynte de Groot, voorzitter bestuur
Lees ook Nieuwsbrief december 2021 – vertrek Florida de Kok