Lennart Heuvelman nieuwe Ruimzichtpredikant

 

 

 

Met vreugde laat het bestuur van de Stichting Ruimzicht weten, dat per 1 september a.s. ds Lennart Heuvelman in dienst zal komen als nieuwe Ruimzichtpredikant. Hij volgt ds Florida de Kok op, die Ruimzicht begin dit jaar verliet.

ds Lennart Heuvelman is geen onbekende voor Ruimzicht. Hij woonde ooit in een convivium, was student-bestuurslid, gewoon bestuurslid en voorzitter van de raad van toezicht. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.

De kerkelijke verbintenis aan het werk van Ruimzicht zal plaatsvinden in een kerkdienst op zondag 11 september om 15.00 uur in de Domkerk in Utrecht.

namens het bestuur, ds Ynte de Groot

 

‘Voor alles is een tijd…’

Ik mag me graag laven aan de wijsheid van Prediker. Ook aan de relativering die ervan uitgaat. 

Ik had nooit kunnen denken, toen ik in 1990 als student in Akapella kwam wonen, dat ik in 2022 Ruimzichtpredikant zou worden. 

Misschien maar goed ook, want je laten meevoeren op de stroom van het leven is misschien wel het meest wijze. Al moet je natuurlijk ook gewoon zelf de nodige stappen zetten.

Na het afronden van mijn studie theologie in Utrecht, werd ik predikant respectievelijk op Walcheren, in het Westland en de laatste 14 jaar in de Grote Kerk van Naarden. Daar bevestigde ik destijds collega Florida de Kok als conviviumpastor en namen we in kleine kring onlangs ook afscheid van Florida als conviviumpastor.

Ik ben zowel verheugd als dankbaar dat ik haar opvolger mag zijn. Ik zie ernaar uit ‘het werk dat immer doorgaat’ voor Ruimzicht ter hand te nemen. Voor zowel de conviviumbewoners, als de collega-predikanten t.a.v. coaching en intervisie, als de Protestantse Kerk in het algemeen en het gezicht van Ruimzicht daarin te mogen zijn. 

Voor de volledigheid: ik ben 51 jaar, mijn levenspartner is Fleur Lempers en samen hebben we 5 kinderen (tussen 17 en 21 jaar). We wonen met zijn allen net buiten Naarden-Vesting, een plek waarmee we ons nauw verbonden voelen.

Ik hoop zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen van Ruimzicht kennis te maken, allereerst met de bewoners van de convivia.

Maar alles op zijn tijd.

Met genoegen zie ik uit naar de samenwerking met staf, bestuur en raad van toezicht. En ik verheug me op de bevestigingsdienst op 11 september.

Met een hartelijke groet, Lennart Heuvelman