Overlijden mevrouw Betty Wolfensberger-van Paassen

 

Een herinnering. Zondagavond, terug op het internaat Nieuw Ruimzicht in Doorn na een weekeinde bij mijn ouders. Jas aan de kapstok, weekendtas naar de kamer en naar de Conversee, de gezamenlijke woonkamer. Daar zitten al enkele eerder teruggekeerden in een kring rond de grote ronde tafel. Volgens de gewoonte ga ik de kring rond en begroet iedereen met een handdruk. 

Er is koffie met ontbijtkoek, aangereikt door de Juffrouw. Naast haar zit Mevrouw, de echtgenote van de Baas Zondag is de vaste avond dat Mevrouw in de Conversee zit. Om de thuiskomers te begroeten en te vragen hoe het weekend was. Tegelijk bepaalde zij samen met de Juffrouw het menu voor de komende week. Wij luisterden met gespitste oren mee en probeerden – meestal met weinig succes – het menu in de door ons gewenste richting bij te sturen. Het moest nu eenmaal gezond zijn en binnen het budget passen. 

De Juffrouw, Mej. E.R. (Lize) Alderkamp, was het geliefde hoofd van de huishouding van Nieuw Ruimzicht. Zij overleed in 2006. 

De Baas, ds Gerrit Wolfensberger, de laatste predikant-directeur van het internaat, stierf in 2008.

Mevrouw, mw Betty Wolfensberger-van Paassen, adjunct-directeur naast haar echtgenoot, stierf op 27 juni jl.. Zij werd 96 jaar. Met haar overlijden is aan de intensieve episode “Nieuw Ruimzicht” nu echt een einde gekomen. Wij gedenken hen allen met eerbied en genegenheid.

 

ds Ynte de Groot

Vertrek Florida de Kok

Toen Florida eind november meldde dat zij een andere baan had en Ruimzicht begin 2022 ging verlaten was ik even stil. Toen dacht ik: “Wat fijn voor Florida dat zij een nieuwe stap kan zetten en wat mooi voor de kerk dat zij haar ervaring op een andere manier dienstbaar kan maken!” Maar meteen vroeg ik me natuurlijk af hoe Ruimzicht eruit gaat zien zonder Florida. En hoe we de tijd tussen haar vertrek en de komst van een nieuwe man of vrouw gaan overbruggen. Lees verder

Historie landgoed Hydepark

Ons kwam ter ore dat het voormalige internaat Nieuw Ruimzicht in Doorn wordt gesloopt om plaats te maken voor een luxe appartementencomplex. Erg jammer dat dit tastbare stuk geschiedenis van Ruimzicht gaat verdwijnen. Hieronder een 21 pagina’s tellende historische overzicht, inclusief foto’s, over het landgoed Hydepark met daarin ook aandacht voor het internaat. Voor fijnproevers is het smullen. Lees verder

Van de voorzitter

Op 24 augustus kwam het bestuur bijeen voor de jaarlijkse beraadsdag. Vanwege corona konden we niet, zoals gebruikelijk, een convivium bezoeken, maar kwamen we bij elkaar in een kerkgebouw in Haarlem, waar een van ons werkt op het snijvlak van kerk en buurt. Lees verder